Wydarzenia Cieszyn

Kolejowe znaki zapytania

Fot. Krzysztof Marciniuk

17 grudnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, obejmujących projekt „Rewitalizacja linii kolejowych
nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”. 12 lutego nastąpiło otwarcie ofert…

Roboty budowlane mają być realizowane trzy etapowo: na odcinku Bronów – Wisła Głębce, na odcinku Goleszów – Cieszyn oraz na stacjach kolejowych położonych na szlaku.  Kwoty na poszczególne etapy zaplanowano w wysokości: 248 mln zł, 66 mln zł i 37 mln zł, czyli w sumie około 350 mln zł netto.

Wpłynęło 14 ofert, z czego cztery na realizację pierwszego etapu. Zaproponowane ceny przez firmy zdecydowanie przewyższały przewidywane koszty. Najtańsza oferta to około 379,5 mln zł, a najdroższa ponad 422 mln zł (ceny netto).

Realizacją drugiego etapu (linia Cieszyn – Goleszów) było zainteresowanych ośmiu wykonawców. Najtańsza oferta wynosiła 75 mln zł, a najdroższa 141 mln zł netto. Modernizacją stacji i budową nowych przystanków zainteresowane były trzy firmy. Tutaj koszty mieściły się w zakładanych:  najniższa oferta wynosiła 26 mln zł, a najwyższa 37 mln zł.

Niestety bardzo duże przekroczenie założonego budżetu w ramach zadania rewitalizacji odcinka Bronów – Skoczów – Goleszów – Wisła Głębce, mogą postawić pod znakiem zapytania realizację tego projektu. Wszystko z powodu stale rosnących kosztów materiałów i usług.

 

google_news