Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Korzystasz z Małego ZUS plus? Terminy gonią!

Fot. Pixabay.com

Ponad 35 tys. firm w województwie śląskim opłaca Mały ZUS plus. Pod tym względem nasz region jest trzeci w kraju. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tego rozwiązania w 2021 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 10 i 15 lutego.

Na terenie Oddziału ZUS w Bielsku-Białej, obejmującego swoim zasięgiem również cieszyński inspektorat, znajduje się blisko 6,9 firm korzystających z Małego ZUS plus. Pod tym względem w województwie śląskim nasz region wyprzedza tylko oddział rybnicki. – Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogli zgłaszać się maksymalnie od 1 stycznia do 1 lutego 2021 roku – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Jak dodaje Beata Kopczyńska, z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Co ważne, każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2021 roku musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 roku (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił bądź rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 roku (w terminie do 10. albo 15. dnia następnego miesiąca) z informacjami o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

google_news