Cieszyn Kultura i rozrywka

Krytyka Polityczna w Cieszynie zaprasza na spotkanie autorskie z Dariuszem Zalegą

Mat. prasowe Krytyki Politycznej

Spotkanie z pochodzącym z Czechowic-Dziedzic historykiem, publicystą, pisarzem i animatorem wydarzeń kulturalnych odbędzie się w świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie przy al. Jana Łyska 3 (wejście od ul. Przykopa 20) w piątek, 19 kwietnia, o godz. 17.00. Poprowadzi go Agnieszka Lamek-Kochanowska. Poświęcone zaś będzie książce „Chachary. Ludowa historia Górnego Śląska”.

Dariusz Zalega opowiada w niej zmarginalizowaną i przemilczaną historię regionu. Bez większego teoretyzowania, ale ze szczyptą refleksji przygląda się historii Śląska od samego początku, aż po czasy współczesne. Wydobywa to, co pozostaje w cieniu, niemniej pozostaje konkretne, dające się udowodnić, dzięki statystykom i wydarzeniom, w tym mikrohistoriom. Jednocześnie Dariusz Zalega oddaje głos biedującym chłopom, wykorzystywanym robotnicom, przepracowanym górnikom czy buntującym się pracowniczkom. Opisuje przemiany, kierat ciężkiej pracy oraz strajki i walki o niezależność i sprawiedliwość społeczną.

google_news