Wydarzenia Cieszyn Na sygnale

Przedłużyli „gościnne występy” w Polsce

Fot. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali trzech Peruwiańczyków. Dwóch w Bielsku-Białej, a trzeciego w Cieszynie. Okazało się, że mężczyźni przebywali w Polsce wbrew przepisom, a wcześniej popełnili przestępstwo.

Jak się okazało, Peruwiańczycy przylecieli do Polski w czerwcu 2023 r., by zwiedzać nasz kraj. Już po kilku dniach zostali jednak zatrzymani przez policję za dokonanie kradzieży z włamaniem. W konsekwencji trafili do aresztu, w którym przebywali do 11 kwietnia 2024 r.

Gdy go opuścili, natychmiast zajęła się nimi Straż Graniczna. 12 kwietnia mundurowi ustalili, że jeden z cudzoziemców swój pobyt na terytorium państw Schengen przeterminował aż o 802 dni, przebywając w różnych krajach Unii Europejskiej. Komendant PSG w Bielsku-Białej wydał mu decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu w terminie 20 dni, z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych krajów strefy Schengen w ciągu trzech kolejnych lat. Drugi Peruwiańczyk nie przedstawił do kontroli żadnych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, w związku z czym nie tylko przebywa u nas nielegalnie, ale też dokonał przekroczenia granicy wbrew przepisom. Wszczęto wobec niego stosowne postępowanie administracyjne, natomiast do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej został skierowany wniosek o umieszczenie go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Trzeci mężczyzna przedstawił do kontroli swój oryginalny i ważny paszport wydany przez władze Peru, wraz z hiszpańską kartą pobytu, która nie uprawnia go jednak do przebywania na terytorium Polski. Cudzoziemca pouczono o obowiązku udania się na terytorium państwa, w którym posiada ważne zezwolenie na pobyt wydane przez to państwo członkowskie.

google_news