Cieszyn Kultura i rozrywka

Nagrody dla młodych tancerzy, śpiewaków i muzyków spod Ochodzitej

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Zespół Regionalny „Mała Istebna”, Grupa Śpiewacza spod Ochodzitej oraz Dziecięca Kapela spod Ochodzitej wystąpiły na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim na Podkarpaciu. Nasze zespoły trzykrotnie stawały na podium imprezy.

Jubileuszowa edycja przeglądu odbyła się 15 i 16 czerwca. Przez dwa dni na konkursowej scenie zaprezentowało się ponad 550 uczestników, których przygotowało 40 instruktorów z całej Polski. Jurorzy obejrzeli 10 widowisk obrzędowych, wysłuchali 6 kapel, 7 instrumentalistów, 8 śpiewaków-solistów oraz 11 grup śpiewaczych, a także ocenili 7 zespołów tanecznych.

Zespół Regionalny „Mała Istebna” otrzymał pierwszą nagrodę (i 700 zł) w kategorii zespołów tanecznych. Z kolei Grupa Śpiewacza spod Ochodzitej triumfowała w kategorii zespołów śpiewaczych wspólnie z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Chojnego w województwie łódzkim (obie otrzymały po 250 zł). Dla odmiany Dziecięcej Kapeli spod Ochodzitej jury przyznało drugą nagrodę (i 300 zł) w kat. kapel. Nagrodę tę otrzymała razem z kapelą „Zbyrcoki” z Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim.

Zespół Regionalny „Mała Istebna” oraz Dziecięca Kapela spod Ochodzitej reprezentowały w Baranowie Sandomierskim Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, gminę Istebna oraz powiat cieszyński.

google_news