Wydarzenia Czechowice-Dziedzice

Najcenniejszy czechowicki zabytek doczeka się remontu

Zdjęcia, wideo: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Znalazły się pieniądze na remont kościoła św. Katarzyny, uznawanego za najcenniejszy czechowicki zabytek. Bez przeprowadzenia podstawowych prac, historyczny obiekt mogłyby spotkać nieodwracalne zniszczenia.

– Czechowicki samorząd przekaże 300 tysięcy złotych na remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Uchwała w sprawie wsparcia remontu kościoła, będącego jednym z najcenniejszych zabytków w gminie, została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Równolegle ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach którego gmina pozyskała środki na remont zabytkowej świątyni w wysokości 1 176 000 złotych – informują w czechowickim ratuszu.

Gmina udzieli dotacji celowej dla parafii pw. św. Katarzyny na prace konserwatorsko-restauratorskie, polegające na remoncie elewacji i sklepień oraz remoncie konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele wpisanym do rejestru zabytków. Warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy parafią a gminą. Dofinansowanie zostanie udzielone ze środków budżetu gminy na 2023 rok i będzie miało wysokość 300 tys. zł.

Obecnie w zabytkowym kościele, wybudowanym w latach 1722-1729, trwają prace remontowe polegające na odeskowaniu i zabezpieczeniu części dachu odpowiednimi środkami – grzybobójczymi, owadobójczymi i ognioodpornymi. Jest to konieczne przed położeniem miedzianej blachy. Wszystkie prace odbywają się zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej czytamy, że wsparcie zostanie udzielone ze względu na koniecznością prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich, które związane są ze złym stanem budynku. Ekspertyza techniczna dachu nawy i prezbiterium z listopada 2021 roku oraz ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego kościoła pod nazwami „Określenie wytrzymałości muru” oraz „Sprawdzające obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe”, także z września 2021 roku, wykazały, iż budynek – jego poszczególne części – wymagają podjęcia prac konserwatorsko-restauratorskich. Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji obiektu.

Dzięki wykonanym pracom zostanie ustabilizowana konstrukcja części kościoła, jakim jest dach nawy i prezbiterium, w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku. Obecny stan całej konstrukcji dachu ma destrukcyjny wpływ na całość konstrukcji ścian i sklepień kościoła. Konstrukcja ta z powodu naturalnej destrukcji i zniszczeń, jakim ulegała przez prawie 300 lat (zbutwienie, korozja biologiczna, pustki w drewnie) oraz nie zawsze odpowiednio wykonanym elementom konstrukcyjnym więźby przenosi destrukcyjne siły rozporowe na sklepienia i ściany konstrukcyjne budynku, na których się opiera. Remont uwolni ściany i sklepienia od destrukcyjnego działania na nie dachu w obecnym stanie. To pozwoli dopiero na wykonanie następnej części remontu tzw. nadziemia, ścian, sklepień i elewacji. Bez wykonania obecnie wnioskowanego zadania dalsze remonty będą niemożliwe.

W uzasadnieniu do uchwały możemy również przeczytać, że remont świątyni jest pilny. Odkładanie w czasie przewidzianych prac będzie pogarszać z czasem stan techniczny kościoła i podnosić co roku ich koszt. Jednocześnie, ze względu na pogarszający się stan, niektóre elementy ulegną całkowitemu zniszczeniu i nie będzie można ich uratować i zachować jako oryginalne – będą wymagać jedynie odtworzenia z nowych materiałów. Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac remontowych ratujących zabytek. Przypomnijmy, że w 2018 i 2019 roku wyremontowano wieżę – dzwonnicę jako pierwszy etap inwestycji. Konieczność niezwłocznego podjęcia prac remontowo-renowacyjnych wieży potwierdzał również protokół z wizji lokalnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oddział Bielsko-Biała z 18 kwietnia 2017 roku, który dokonał wówczas oględzin całego obiektu.

Celem zadania i jego efektem będzie również zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego XVIII-wiecznego obiektu świątyni pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Dotacja w wysokości 1 176 000 złotych przeznaczona na remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele pw. św. Katarzyny popłynie do Czechowic-Dziedzic z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z wnioskiem o dotację przyznaną z programu działającego w ramach Polskiego Ładu wystąpiła gmina, a wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszone zostały we wtorek, 26 września. Środki te zostaną przekazane przez aplikującą o nie gminę właścicielowi obiektu, czyli parafii.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

google_news
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
?
?
8 miesięcy temu

Ekspertyza w 2021 r. kosztowała, z budżetu gminy? Gmina udziela dotacji a nie rząd?, dotacja z dotacji?