Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Najlepsza strategia inwestowania w fundusze

Gdy lokaty bankowe przynoszą niewiele więcej niż zero, a inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, warto pomyśleć o innych sposobach pomnażania kapitału. Pokaźne stopy zwrotu można osiągnąć nie tylko na giełdzie, ale też w zarządzanych przez specjalistów funduszach agresywnego wzrostu.

Od prawie roku stopy procentowe w Polsce są niemal zerowe. W efekcie oprocentowanie lokat, które w dużej mierze podąża za ceną pieniądza, również jest mizerne. Wg NBP średnia to 0,51 proc. Brutto (źródło: https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/stopy_proc_pl_srdW.xlsx). W połączeniu z podwyższoną inflacją (3,4 proc. w 2020 r. wg GUS-u) sprawia to, że na trzymaniu pieniędzy w banku realnie się traci (źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/).

Lokaty bankowe przegrywają z inflacją

Taki stan ma trwać przynajmniej do połowy 2022 r. Wtedy kończy się kadencja obecnej Rady Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość stóp. Jej członkowie wielokrotnie zapowiadali, że jeśli nie stanie się nic nieprzewidywalnego, do tego czasu nie zwiększą ceny pieniądza.

Jednocześnie, jak wynika z prognoz NBP, w najbliższych latach ceny mają rosnąć w tempie 2,6-2,7 proc. Zatem zjawisko represji finansowej, które występuje już od 2015 r., będzie trwać. Czy można się przed nim bronić? Owszem, ale wymaga to sięgnięcia po inne niż depozyty bankowe narzędzia.

Fundusze agresywnego wzrostu z największymi zyskami

Potencjał osiągania dużych zysków, znacznie powyżej inflacji, mają fundusze inwestycyjne. To bardzo różnorodna grupa instrumentów finansowych, która obejmuje szerokie spektrum aktywów – od obligacji przez akcje po surowce.

Ile można dzięki nim zarobić? To zależy od profilu funduszu, czyli tego, w co konkretnie on inwestuje. Najwyższe stopy zwrotu, rzędu kilkudziesięciu i więcej procent w skali roku, przynoszą szeroko pojęte fundusze agresywnego wzrostu, czyli np. fundusze nieruchomości, sekurytyzacyjne, surowcowe, akcyjne.

Te ostatnie, najogólniej rzecz ujmując, lokują kapitał klientów w spółki. Jakie? To już zależy od polityki inwestycyjnej danego podmiotu. Niektóre szukają okazji na rynkach rozwiniętych (USA i inne kraje tzw. Zachodu), a inne – na rynkach wschodzących (np. Azja Płd-Wsch, Europa Środkowa, Ameryka Łacińska). Jedne inwestują w przedsiębiorstwa z konkretnych, najbardziej perspektywicznych w danym czasie branż (np. gaming, biotechnologia), a drugie nie ograniczają się do jednego sektora gospodarki. Świetnym przykładem jest Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, który inwestuje głównie w akcje w krajach rozwiniętych.

Najlepsze fundusze agresywnego wzrostu

Fundusze akcyjne wszystkie lub prawie wszystkie (min. 70 proc.) pieniądze klientów inwestują w akcje, których kurs nie zawsze rośnie. Na parkietach występują przecież okresowe spadki. Przekłada się to na gorsze wyniki funduszy. Dotyczy to również tych najlepszych. Jednak dobrze zarządzany podmiot potrafi zminimalizować straty.

Nie zawsze jest też tak, że bessa na giełdzie przekłada się na ujemne wyniki funduszy agresywnych. Wszystko zależy od ich polityki inwestycyjnej konkretnego podmiotu, np. tego, w jakim kraju lokuje on pieniądze.

Po wiosennym załamaniu notowań akcji, które przed rokiem dotknęło praktycznie rynki kapitałowe na całym świecie, niektóre indeksy nie tylko zdołały odrobić straty, ale też ustanowiły nowe rekordy. W tym gronie są giełdy w USA (S&P 500) czy Niemczech (DAX). Natomiast polska GPW ledwo wyszła na zero.

Inne strategie inwestowania w fundusze

A co jeśli nie akceptujemy takiej zmienności, ale nie chcemy całkowicie pozbawiać się szans na zarobek? Możemy wybrać mniej ryzykowne fundusze.

Zasada jest taka, że im mniejszy udział akcji w portfelu danej instytucji, tym mniejsze prawdopodobieństwo poniesienia przez nią straty. Prócz funduszy realizujących strategie agresywne wyróżnić można te o profilu:

  • umiarkowanie agresywnym (min. 50-70 proc. ich portfela stanowią aktywa ryzykowne, np. akcje, kontrakty terminowe, opcje; reszta to obligacje),
  • zrównoważonym (30-70 proc. to akcje),
  • umiarkowanie konserwatywnym (w ich portfelu przeważają instrumenty bezpieczne, np. obligacje, bony skarbowe),
  • konserwatywnym (w 100 proc. inwestują w instrumenty bezpieczne).

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych

korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków.

 Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

 Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

 F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Energylandia - praca 2021
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
1 miesiąc temu

O otwartych funduszach inwestycyjnych dowiedziałem się od znajomego. Zacząłem interesować się tematem nawet zajrzałem na stronę zarabiajmy. Z pomocą doradcy ulokowałem swoje pieniądze, które są pod stałym monitoringiem pana Piotra.