Kultura i rozrywka Wadowice

Naukowcy o Zegadłowiczu

Od środy, 12 kwietnia w Wadowickim Centrum Kultury trzydniowa konferencja poświęcona życiu i twórczości „Pana na Gorzeniu”.

Tematy tegorocznej konferencji obejmują zagadnienia dotyczące biografii i działalności artystycznej Emila Zegadłowicza, m.in.: przyjaźnie pisarza z przedstawicielami /przedstawicielkami/ teatru, sztuk plastycznych, literatury, muzyki, sztuki ludowej oraz wspólne przedsięwzięcia, a także ich recepcję w powojennych realizacjach scenicznych. Wykładowcy odniosą się również do bliskich poecie tradycji literackich, romantycznej i młodopolskiej oraz znaczenia i stosunku pisarza do sztuki awangardowej.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a wśród zagadnień szczegółowych zostaną omówione:

 Kolekcje Emila Zegadłowicza: malarstwa i grafiki, rzeźby, sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego.
 Emil Zegadłowicz – bibliofil. Księgozbiór artysty.
 Emil Zegadłowicz a europejskie życie kulturalne, artystyczne, literackie, teatralne.
 Działalność Emila Zegadłowicza w Ministerstwie Sztuki.
 Emil Zegadłowicz jako tłumacz.
 Świat sztuki i literatury w korespondencji Emila Zegadłowicza.
 Przyjaźnie artystyczne Emila Zegadłowicza.
 Twórczość malarzy, rzeźbiarzy spośród przyjaciół i w kolekcji Emila Zegadłowicza.
 Emil Zegadłowicz na portretach.
 Portrety artystów w twórczości Emila Zegadłowicza.
 Aspekty autokreacji w pisarstwie Emila Zegadłowicza.
 Proces tekstotwórczy – bruliony Emila Zegadłowicza.
 Świat architektury, estetyka przyrody i krajobrazu, świat prowincjonalny w twórczości Emila Zegadłowicza i współtwórców „Czartaka”.
 Emil Zegadłowicz, poeta i prozaik a tradycja literacka – Romantyzm, Młoda Polska, Modernizm.
 Emil Zegadłowicz a twórczość poetycka i dramatyczna J. Słowackiego i S. Wyspiańskiego.
 Emil Zegadłowicz – dramaturg a świat teatru poznańskiego i krakowskiego.
 Dwór i park w Gorzeniu Górnym, historia, założenie architektoniczne.
 Inscenizacje Emila Zegadłowicza w teatrze polskim po 1945 (twórcy, ich dzieła, recepcja).
 Emil Zegadłowicz a kultura ludowa – m.in. perspektywa etnograficzna.
 Ekspresjonizm i naturalizm w sztuce i literaturze a twórczość Emila Zegadłowicza.
 Język poezji i prozy Emila Zegadłowicza.
 Różnogłosowość twórczości Emila Zegadłowicza w perspektywie antropologicznej.

Konferencji będzie towarzyszył spektakl krakowskiego Teatru Entr’Acte „Kilim”, inspirowany twórczością Emila Zegadłowicza. Spektakl zostanie wystawiony w drugim dniu konferencji o godz. 19.30. Wstęp na spektakl jest bezpłatny, darmowe wejściówki można odebrać w sekretariacie WCK.

Wstęp na spektakl jest bezpłatny, darmowe wejściówki można odebrać w sekretariacie WCK.

navigate_before
navigate_next

google_news