Wydarzenia Cieszyn

Nowa linia między Zabrzegiem, a Zebrzydowicami. Spotkanie w tej sprawie w Strumieniu

Fot. UM Strumień

O połączeniach kolejowych rozmawiano w gminie Strumień. Podczas spotkania nie brakowało przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych, ale także Ministerstwa Infrastruktury czy władz gmin znajdujących się w obszarze inwestycji.

Chodzi o połączenie linii E65 na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice. Spotkanie było okazją do omówienia przebiegu prac inwestycyjnych oraz wymiany informacji. Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczegółowo przedstawili stan realizacji projektu, planowane etapy oraz harmonogram prac. Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski podkreślił znaczenie inwestycji dla poprawy infrastruktury kolejowej w regionie. Nie brakowało samorządowców z gminy Strumień, Chybia, Czechowic-Dziedzic, Zebrzydowic, a także powiatu cieszyńskiego.

Dyskusje podczas spotkania dotyczyły m.in. wpływu inwestycji na lokalne społeczności. Władze gmin miały okazję zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji projektu. Na terenie gminy Strumień prace modernizacyjne będą realizowane w obrębie sołectwa Drogomyśl, sołectwa Pruchna i sołectwa Zabłocie. Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziane jest na grudzień 2027 r. Dzięki realizacji inwestycji sprawniejsze będą podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych przystanków m.in. w Pruchnej i Drogomyślu. W ramach prac planowana jest przebudowa ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej.

Trzeba podkreślić, że realizacja inwestycji, oprócz korzyści, jakie przyniesie będzie wiązała się także z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, zwłaszcza w zakresie korzystania z dróg publicznych oraz transportu publicznego. Spodziewane są utrudnienia w ruchu poprzez wprowadzanie tymczasowych organizacji ruchu czy częściowe zamykanie dróg w rejonie przejazdów i wiaduktów. Podczas spotkania przedstawiciele gminy apelowali do inwestorów o uwzględnienie potrzeb lokalnej społeczności, szczególnie w kwestii wyznaczania tras objazdów oraz zapewnienia odpowiednich rozwiązań w związku z utrudnieniami związanymi z dowozem dzieci do szkół.

Pozwolenie na budowę już jest, początkiem kwietnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały umowę z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą – konsorcjum firm Trakcja S.A. (lider), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (partner); ALSTOM ZWUS sp. z o.o. (partner).

Warto zaznaczyć, że spotkanie z mieszkańcami w sprawie inwestycji odbędzie się 26 czerwca o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej. Będzie to okazja do uzyskania szczegółowych informacji na temat planowanych prac, ich harmonogramu oraz potencjalnych utrudnień.

Fot. UM Strumień

google_news