Cieszyn Kultura i rozrywka

Nowa wystawa w cieszyńskim muzeum prezentuje unikalne mapy

Mat. Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

„Imago Principatus Silesiae Teschinensis. Księstwo Cieszyńskie na mapach z kolekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego” – to tytuł nowej wystawy, jaką przez całe lato można oglądać w cieszyńskim muzeum.

Spośród kilkuset map obrazujących Księstwo Cieszyńskie, kurator ekspozycji Jan Paweł Borowski wybrał trzydzieści siedem najciekawszych. Wśród nich znalazła się XVI-wieczna mapa Śląska Marcina Helwiga, najstarsza zachowana mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Wacława Grodeckiego z końca XVI w., a także mapa Księstwa Cieszyńskiego Jana Filipa Andreae wyryta między 1730 a 1732 rokiem i wydana w Norymberdze, a wzorowana na cieszyńskiej mapie Jonasza Nigriniego z roku 1724.

Na wystawie można też zobaczyć mapy z czasów wojen śląskich i sporów o granicę z Węgrami, a także wiele XIX i XX-wiecznych map komunikacyjnych, turystycznych, kolejowych, a nawet obrazujących austriackie spisy powszechne. Są ponadto mapy z okresu plebiscytowego czy mapy majątków Komory Cieszyńskiej.

„Historia Księstwa Cieszyńskiego w kartografii czeka na Państwa w Galerii Wystaw Czasowych” – zapraszają cieszyńscy muzealnicy, przypominając, że ekspozycja będzie czynna do 29 września w godzinach otwarcia Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

google_news