Wydarzenia Wadowice

Nowe władze w gminach powiatu wadowickiego

W uroczystej sesji Rady Gminy Mucharz obok samorządowców uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych. Fot. Archiwum UG w Mucharzu.

Poniedziałek, 6 maja był dniem pierwszych sesji nowo wybranych Rad Gmin.

W Wadowicach nie doszło do poważniejszej rewolucji. Przewodniczącym Rady wybrano Piotra Hajnosza, który pełnił tę funkcję również w poprzedniej kadencji. Zastępcą przewodniczącego został Mariusz Jakubas. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński (włodarz Wadowic również w poprzedniej kadencji)  może być pewny poparcia Rady Miejskiej, bowiem opozycja liczy zaledwie 7 radnych.

Rada Miejska Wadowic. Fot. Facebook Bartosz Kaliński.

 

Znaczne roszady natomiast w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie stery gminy objął burmistrz Tadeusz Stela (w wyborach pokonał Augustyna Ormantego). Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano Pawła Hebdę, a zastępcami przewodniczącego zostali Piotr Janusiewicz (w poprzedniej kadencji Przewodniczący RM) i Piotr Kumor.

Obrady Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Fot. Archiwum UM w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Diametralna zmiana nastąpiła również w Mucharzu, gdzie wójtem mieszkańcy wybrali Pawła Paździorę. W pierwszej, uroczystej sesji Rady Gminy uczestniczyło wielu gości. Obecni byli między innymi senator Andrzej Pająk, posłowie PiS Mariusz Krystian i Filip Kaczyński (wójt Paweł Paździora nie jest członkiem żadnej partii!) oraz kilkoro (nowych) radnych powiatu wadowickiego.
Przewodniczącym Rady Gminy Mucharz został Jan Łach, a wiceprzewodniczącą Anna Fila.

Wójt Mucharza Paweł Paździora. Fot. Archiwum UG w Mucharzu.

 

google_news