Wydarzenia Bielsko-Biała Żywiec

O DZIAŁANIACH W KIERUNKU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI ORAZ BIEŻĄCYCH INWESTYCJACH

Starosta Andrzej Kalata. Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Powiat Żywiecki jako właściciel budynków podejmuje własne inicjatywy w celu ograniczenia niskiej emisji. W październiku 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 5 mln złotych.

13 marca br. rozpoczęła się realizacja największego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Żywieckim. Projekt został przygotowany i złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przez Powiat Żywiecki i obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą źródła ciepła, instalacją solarną i fotowoltaiczną w następujących obiektach Powiatu Żywieckiego:

● I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Słowackiego 2

● Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, ul. Kopernika 77

● Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce, ul. Dworcowa 17

● Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, ul. Mickiewicza 6

● Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 17.857.627,98 zł.

27 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa, lokalnych szkół technicznych i zawodowych oraz Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Tematem spotkania było omówienie współpracy oświaty z klastrem energii w zakresie powołania kierunków patronackich oraz utworzenia obiektów dydaktycznych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (farm fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz wodnych). Planuje się także utworzenie wspólnej bazy firm, zainteresowanych kooperacją w zakresie rozproszonych źródeł energii OZE.

W najbliższym czasie planuje się również podpisanie umów partnerskich pomiędzy Klastrem Energii a szkołami z terenu Żywiecczyzny.

13 marca br. Wojewoda Śląski przekazał Powiatowi Żywieckiemu promesy, przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe warte ponad 2,7 mln zł przyznano na realizację zadań takich jak:

● odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień – Młyńska w miejscowości Ślemień

● odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemeńska – Ślemień w miejscowości Rychwałdek

● remont odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna – Jeleśnia w miejscowości Juszczyna

● remont odcinka drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec – Przybędza w miejscowościch Radziechowy, Wieprz i Przybędza

● remont odcinka drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica – Koniaków w miejscowości Kamesznica – etap II

● remont odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w miejscowości Koszarawa

● remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna w miejscowości Cięcina.

Przekazane środki finansowe obejmują również:

● wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała – Juszczyn w miejscowości Sopotnia Mała”.

● wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenia i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec – Rychwałd w mieście Żywiec”.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

google_news
kB65
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments