Cieszyn Kultura i rozrywka

O historii w Łączce

Fot. Z archiwum GOK w Dębowcu

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbyła się historyczna prelekcja, której głównym gościem była Halina Szotek, historyk i wieloletnia dyrektor muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie.

To z inicjatywy Haliny Szotek powstało Muzeum im. Gustawa Morcinka oraz Muzeum Jana Sarkandra w Skoczowie. Z okazji 750-lecia Skoczowa otrzymała również tytuł Honorowego Obywatela Skoczowa, jest także laureatką Srebrnej oraz Złotej Cieszynianki. W trakcie prelekcji Halina Szotek przeniosła wszystkich słuchaczy sto lat wstecz i ciekawie opowiedziała o przebiegu Bitwy pod Skoczowem oraz o bohaterach walczących w wojnie polsko-czechosłowackiej.

 

Fot. Z archiwum GOK w Dębowcu

google_news