Wydarzenia Cieszyn

O problemach rynku pracy

Fot. Dorota Krehut-Raszyk

Interesująca konferencja odbyła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Dyskutowano o aktualnych wyzwaniach transgranicznego rynku pracy i problemach, z którymi trzeba się zmierzyć.

„Pasja, profesja, powołanie” – te trzy elementy wyznaczyły oś pierwszej części spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów i różnego rodzaju instytucji oraz świata biznesu. Swoimi doświadczeniami w budowaniu firm i produktów w oparciu o wyżej wymienione elementy mówili przedsiębiorcy: Jakub Bury z Istebnej – właściciel parku linowego w Istebnej, Renata Naglik – prezes Spółdzielni „Brenna”, a także Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Stefaniak-Bacza, omówiła sytuację na rynku pracy Śląska Cieszyńskiego. O wsparciu dla firm i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego opowiedziała Magdalena Zdejszy, kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, a o zatrudnianiu cudzoziemców na lokalnym rynku pracy – Olimpia Bodek, kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy. Na koniec miał miejsce panel dyskusyjny „Deficyt pracy czy deficyt pracownika”.

google_news