Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

O unikatowym projekcie ekologicznym w powiecie żywieckim

25 września 2020 roku na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy odbył się piknik inaugurujący rozpoczęcie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.

Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzebę zahamowania degradacji środowiska oraz ochrony unikatowych i cennych walorów przyrodniczych terenu, a przede wszystkim w celu podniesienia świadomości i wrażliwości ekologicznej odbiorców.

W ramach projektu przebudowano zabytkowy budynek Stajni „Pod Głową Konia” w celu utworzenia nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka”, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Centrum dysponuje salami do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz dużym tarasem. W otoczeniu budynku znajdują się trasy edukacyjne i ścieżki sensoryczne umożliwiające prowadzenie zajęć w terenie, a także drewniana sezonowa altana.

Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze powiatu. Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych powiatu żywieckiego.

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu skierowana jest do wszystkich odbiorców, ma charakter otwarty dla każdej grupy społecznej, zarówno mieszkańców powiatu żywieckiego, jak i turystów. W ramach działań przewiduje się następujące komponenty tematyczne: Zioła i rośliny miodne oraz pszczelarstwo, Uprawa ekologiczna rodzimych gatunków jadalnych oraz Bioróżnorodność i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Realizowane zajęcia będą mieć charakter połączenia działań wykładowych / szkoleniowych z działaniami praktycznymi wykorzystującymi powstałą infrastrukturę, ścieżki i enklawy przyrodnicze.

W ramach tras przyrodniczych w projekcie przewiduje się stworzenie siedmiu enklaw tematycznych, prezentujących zagadnienia przyrodnicze, stanowiące elementy do zwiedzania na trasie. Stanowiska te będą zagospodarowane przyrodniczo oraz zaopatrzone w tablice edukacyjne i małą infrastrukturę. Trasę będzie można zwiedzać indywidualnie lub w sposób zorganizowany (grupą) z przedstawicielem CEE ARKA lub partnerów projektu jako przewodnikami. Przewidywany czas zwiedzania całej ścieżki przyrodniczej to około 45 minut dla osób indywidualnych i około 60 minut dla grupy zorganizowanej. W przypadku odbiorców indywidualnych dopuszczalna jest dowolność kolejności zwiedzania, w przypadku grup zorganizowanych zwiedzanie organizowane będzie zgodnie z planem i wytycznymi, tematycznie, po kolei odwiedzając wszystkie enklawy. Czas zwiedzania może się różnić w zależności od rodzaju, kondycji i wieku zwiedzających, dlatego w przypadku poszczególnych grup może zostać wydłużony o około 30 minut.

Realizacja projektu wymagała między innymi zagospodarowania ok. 7,5 ha terenu. Całkowity koszt projektu to 4,8 mln złotych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałanie 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”. Beneficjentem zrealizowanego projektu jest Powiat Żywiecki, natomiast przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Andrzej Kalata
Starosta Żywiecki

Sarni_karta
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments