Wydarzenia Żywiec

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019

Dla absolwentów Gimnazjów rozpoczyna się moment, w którym powinni zacząć zastanawiać się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia i dlatego chcielibyśmy zachęcić bardzo gorąco młodych ludzi oraz ich rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych/średnich w naszym Powiecie. Warto podkreślić, że szkoły średnie prowadzone przez Powiat Żywiecki oferują nie tylko atrakcyjne formy kształcenia, ale także gwarantują możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy kierunkach.

Szczegóły ofert znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej zakładce „Oferta edukacyjna i promocja szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019” (http://zywiec.powiat.pl/szkoly-srednie-powiatu-zywieckiego/ lub bezpośrednio na stronach szkół.

W celu zagwarantowania jak najwyższych standardów nauczania, w dniu 24 listopada 2017 roku Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4. 493 576,68 zł. Efektem tego projektu w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki zmodernizowanych zostanie 27 pracowni zawodowych o różnych kierunkach, a podległe placówki zyskają nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do nabycia umiejętności zawodowych.

Dla młodzieży zainteresowanej obronnością mamy świetną wiadomość. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki, przystępuje do realizacji pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Klas Mundurowych. W ramach nowego programu pilotażowego absolwenci szkoły zwiększą swoje szanse na skuteczne ubieganie się o przyjęcie do szkół wojskowych oraz na zakwalifikowanie do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz danych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki wynika, że za rok 2017 nasze szkoły osiągają wyższy poziom zdawalności matur niż średni poziom w Województwie Śląskim i w Polsce.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty składanie wniosków o przyjęcie do szkół ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od 18 maja 2018 r. Szczegółowe informacje o naborze umieszczone będą na stronach internetowych szkół publicznych, których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

STANISŁAW KUCHARCZYK                                      ANDRZEJ KALATA

Wicestarosta Żywiecki                                         Starosta Żywiecki

google_news