Wydarzenia Bielsko-Biała

„Ogrodnik” w rozbudowie. Nowe wyzwania, nowe potrzeby

Fot. Marcin Płużek

Przy bielskim „Ogrodniku” powstaje nowoczesna sala konferencyjna. Prace budowlane ruszyły niedawno, ale obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Po co młodym ogrodnikom taki obiekt?

W popularnym „Ogrodniku”, czyli – od 2019 roku – Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej uczą się nie tylko przyszli ogrodnicy, lecz także fachowcy od architektury krajobrazu oraz technicy weterynarii. Z początkiem 2018 roku ówczesny Zespół Szkół Ogrodniczych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy resortem rolnictwa a władzami Bielska-Białej (będącymi w tamtym czasie organem prowadzącym dla tej placówki) przeszedł spod skrzydeł samorządu pod kuratelę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (podobnie jak inne szkoły rolnicze i ogrodnicze w kraju).

Jednym z realizowanych obecnie w Polsce pomysłów jest stworzenie na bazie tego typu branżowych placówek oświatowych, tak zwanych Branżowych Centrów Umiejętności – w tym wypadku zajmującej się (na tym terenie) działalnością edukacyjną i doszkalającą z zakresu ogrodnictwa. Takie branżowe centra to stosunkowo nowy pomysł. Powstają w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i mają być swego rodzaju ośrodkami innowacyjno-rozwojowymi upowszechniającymi wiedzę i nowe technologie w wybranym obszarze. Mówiąc w dużym uroszczeniu, w działającym przy „Ogrodniku” BCU będą się dokształcać osoby, które już prowadzą działalność ogrodniczą, lecz chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Świat i w tym obszarze nie stoi bowiem w miejscu i cały czas się rozwija. Aby nadążyć za zmianami trzeba cały czas podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, jak również nabywać nowe. Ma się tym zajmować właśnie Branżowe Centrum Umiejętności.

To właśnie z myślą o jego działalności powstaje przy „Ogrodniku” nowa przestronna sala konferencyjna. Stworzy ona zaplecze lokalizacyjne do organizowania tego typu kursów i szkoleń. Przy czym – tłumaczy dyrektor szkoły Stanisław Pięta – będzie z niej korzystać również młodzież szkolna. Obiekt będzie bowiem pełnić jednocześnie rolę auli wykorzystywanej chociażby podczas zajęć dydaktycznych. Przestrzeń sali konferencyjnej będzie można, w razie potrzeby, podzielić – za pomocą „przesuwnych” ścianek – na trzy mniejsze salki, co da dodatkowe możliwości wykorzystania tego obiektu.

Budowa sali konferencyjnej to niejedyna realizowana obecnie przez placówkę inwestycja. Modernizowane są również szklarnie, w których wiedzę praktyczną nabywa ucząca się w „Ogrodniku” młodzież. Obiekty te pochodzą jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku i od dawna wymagały gruntownego remontu. Po modernizacji szklarnie będą bardziej funkcjonalne i łatwiejsze do ogrzania.
Warto dodać, że w ostatnich latach w szkole realizowanych było też kilka innych, dużych projektów modernizacyjnych. W 2018 roku generalny remont przeszedł budynek samej szkoły. W ramach tych prac wyremontowano między innymi szatnię, pomieszczenia szkolnej biblioteki, pracowni informatycznej oraz architektury krajobrazu. Zakupiono też nowoczesne wyposażenie do sal lekcyjnych. Budynek poddano również termomodernizacji.
„Ogrodnik” to szkoła o blisko stuletniej tradycji. Powstała w 1928 roku, jako Trzyletnia Szkoła Ogrodnicza w Białej Krakowskiej. Jej pomysłodawcą i zarazem pierwszym dyrektorem był obecny patron placówki inżynier Stanisław Szumiec.

google_news