Wydarzenia Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice

OPS stanie się Centrum Usług Społecznych. Nowa siedziba i środki z UE

Wydarzenie inaugurujące projekt „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” zorganizowano w Muzeum Śląskim. Fot. UM w Czechowicach-Dziedzicach

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzyma środki na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Będzie się to wiązać z reorganizacją Ośrodka Pomocy Społecznej.

CUS to takie miejsce – informują w ratuszu – w którym każdy mieszkaniec może zgłosić potrzebę z zakresu pomocy społecznej, ale także usług opiekuńczych, zdrowotnych oraz z zakresu ekologii i środowiska. To w Centrum Usług Społecznych mieszkaniec otrzyma realne wsparcie, tam także będzie się realizować integracja społeczności lokalnej.

10 gmin z województwa śląskiego, przy 85-procentowym udziale środków unijnych, otrzyma w sumie ponad 60 mln zł na utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrów. Resztę środków zapewnia rząd (10 proc.) i samorząd województwa śląskiego (5 proc.). Czechowice-Dziedzice oraz Jaworze to jedyne gminy z naszego regionu, będące beneficjentem projektu „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”.

Celem projektu, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jest zmiana sposobu świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych.

W gminie Czechowice-Dziedzice – informują jej władze – w styczniu 2025 r. nastąpi reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i jego przekształcenie w Centrum Usług Społecznych oraz zmiana dotychczasowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (na pomieszczenia znajdujące się w aktualnie remontowanym budynku dworca PKP), która będzie spełniać standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jak zapowiada OPS, wydzielona zostanie sala obsługi klienta, będą sale przeznaczone na spotkania integracyjne, szkolenia, warsztaty edukacyjne i treningi. Jednym z kluczowych działań będzie utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oferującego poradnictwo i konsultacje w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców (przykładowo: konsultacje z prawnikiem, psychologiem, czy z mediatorem). Projekt „CUS” umożliwi uruchomienie usługi w systemie teleopieki, usługi wczesnego wykrywania schorzeń geriatrycznych, zajęć edukacyjnych dla opiekunów osób niesamodzielnych, usługę pomocy sąsiedzkiej oraz działania z zakresu usług mobilnych.

google_news