Wydarzenia Bielsko-Biała

Oszczędności w gminie Buczkowice. Czasowe wyłączanie oświetlenia i nie tylko

Urząd Gminy Buczkowice. Fot. UG Buczkowice

Od dzisiaj (1 grudnia) gmina Buczkowice wprowadza swój program oszczędnościowy.

Jak informuje Urząd Gminy Buczkowice, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 10 proc. od 1 grudnia uliczne oświetlenie będzie czasowo wyłączane od 23.15 do 4.00.

Dodatkowo z eksploatacji wyłączono basen w Szkole Podstawowej w Buczkowicach oraz wszystkie sale sportowe przy szkołach po 15.00 dla podmiotów pozaszkolnych. W przypadku stwierdzenia, iż podjęte działania redukują zużycie energii elektrycznej powyżej poziomu wymaganego ustawą, zostaną na powrót uruchomione sale sportowe dla podmiotów zewnętrznych – informują gminni urzędnicy dodając, że niezrealizowanie obowiązkowego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. zagrożone jest znaczącą karą pieniężną.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
37 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Karol
Karol
3 miesięcy temu

Piękny budynek gminy dbałość o kasę a nie świecić nikomu albo pijakom i menelom w nocy nie to co w niby największej i niby najlepszej gminy na zachodzie powiatu.

papier dla papieru
papier dla papieru
3 miesięcy temu

Jeśli jest mowa o oszczędzaniu w gminach, instytucjach różnych a i na samej górze – nie tylko energia, bez wyjątków. Oszczędzi się ileś MWh a w innych miejscach zbytek w wydatkach.

Danka
Danka
3 miesięcy temu

po pierwsze – przepisy nakazujące zmniejszenie zużycia en.elektr. o 10% dotyczą tylko urzędów gmin(miast) jako budynków, nie dotyczą szkół, oświetlenia ulic, zachęcam (autora tekstu i przede wszystkim gminnych urzędników) do śledzenia komunikatów Ministerstwa Klimatu,
po drugie – wyłączanie lamp ulicznych po północy nie pomoże elektrowniom, bloki energetyczne pracują całą dobę, nie da się ich na 4 godziny wyłączyć, a że pobór prądu w nocy jest mały, to spokojnie te lampy mogą się świecić, a mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. nie mówi o budynkach, ustawa mówi o jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–2a, 6–9, 11–13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tak więc chodzi o: „1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; […] 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy… Czytaj więcej »

Danka
Danka
3 miesięcy temu
Reply to  m

gdzie w tym spisie są jednostki budżetowe czyli szkoły? a to wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu: Art. 37 ust. 1 i 3 ustawy nakłada m.in. na kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków obowiązek 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Intencją Ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej w urzędach zapewniających obsługę JST, np.: w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich. Zgodnie z ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających… Czytaj więcej »

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Przepisy nie dotyczą szkół, ale dotyczą wszelkiego rodzaju całkowitego zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych, nie tylko w zajmowanych budynkach lub ich częściach (choć hala sportowa z siłownią czy sauną a nawet kryty basen znajdują się przecież w gminnych budynkach), lecz także przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje czy nawet elektryczne samochody. Czyli jak najbardziej wprowadzanie ograniczeń zużycia energii opłacanej przez gminy (jednostki samorządu terytorialnego) lub instytucje gospodarki budżetowej (pkt. 2 i 6) np. poprzez czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego (ale też np. boiska sportowego) lub zamykanie dostępu do hali sportowej, siłowni czy sauny, choć także np. ograniczenia w działalności… Czytaj więcej »

Danka
Danka
3 miesięcy temu
Reply to  m

to jeszcze jeden cytat z ministerstwa:
“Obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy JST. Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego.”

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Z ustawy jednoznacznie wynika, że chodzi o wszelkie całkowite zużycie energii przez jednostki sektora finansów publicznych; w tym przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje, czyli zmniejszenie całkowitego zużycia energii przez oszczędności w oświetleniu ulicznym jak najbardziej i wprost wypełnia zapisy ustawy. Ustawa nie zawiera wyjątku dla oświetlenia ulicznego, a póki co nie została znowelizowana. Uściślę też temat hal sportowych. Ustawa nie zawiera wyjątku dla hal sportowych, natomiast nie obejmuje szkół. Czyli nie dotyczy np. szkolnej sali gimnastycznej. Problem w tym, że samorządowcy to nie i****i i gdy inwestowali w halę sportową z siłownią, sauną etc., to nawet, gdy została ona… Czytaj więcej »

Danka
Danka
3 miesięcy temu
Reply to  m

widzę, że wiesz więcej niż autorzy ustawy:) niestety te wywody są chybione, ale gratuluje samozaparcia)

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Akurat fakt, że autorzy ustawy nie wiedzą, co w niej zapisali i co z tych zapisów może wynikać, to w ostatnich czasach nic dziwnego. Taki teraz mamy „polski ład”. Upierasz się, że ustawa nie dotyczy ograniczania zużycia energii elektrycznej pobieranej przez finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego oświetlenie ulic lub hale sportowe, ale znaczące, że nie wskazałaś żadnego przepisu ustawy, który by na to wskazywał. Tym się różnimy, ja wskazałem, że art. 37 mówi o zmniejszeniu całkowitego zużycia energii przez jednostki sektora finansów publicznych, nie tylko przez budynki, lecz także instalacje i urządzenia techniczne. Po prostu mnie i Was, pisiorków, dzieli… Czytaj więcej »

błysnąłeś
błysnąłeś
3 miesięcy temu
Reply to  m

i po co te pisiorki?

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  błysnąłeś

„i po co te pisiorki?” Bo to fakt, ani elektorat PiS, ani nawet ich posłowie nie ogarniają języka prawnego używanego w przepisach prawa, nawet tak ważnych, jak ustawy sejmowe. Skądinąd ciekawe jest autorstwo tej ustawy, może w wolnej chwili staram się to prześledzić; tak czy inaczej, buble prawne to specjalność PiS. Teraz właśnie okazało się, że część tej ustawy dotycząca oszczędności narzuconych m.in. samorządom im nie wyszła, jak tu pisze Danka, Ministerstwo Klimatu próbuje teraz ratować sytuację wprowadzając interpretacje, które w żaden sposób nie wynikają z zapisów ustawy… A to tylko drobny fragment tej ustawy, tam są też te zapisy… Czytaj więcej »

jik
jik
3 miesięcy temu
Reply to  błysnąłeś

bo obrażanie innych podnosi samoocenę

Macieju, gdzie to koło
Macieju, gdzie to koło
3 miesięcy temu
Reply to  jik

jest tutaj trochę więcej z niedocenioną samooceną, powtarzają w kółko to samo.

Danka
Danka
3 miesięcy temu
Reply to  m

Art.37 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służacych ochronie odbiorców en. elektr (w którym wymienia się jednostki zobowiązane do zmniejszenia zużycia en.elektr.) odsyła do art.9 ustawy o finansach publicznych. W art.9 ufp wymienione są jednostki tworzące sektor finansów publicznych, osobno wymienione są jednostki samorządu terytorialnego (art.9 pkt 2), jednostki budżetowe (art.9 pkt 3), samorządowe zakłady budżetowe (art.9 pkt 4). Skoro z listy w art.9 ufp wybrano jst, a nie wybrano jednostek i zakładów budżetowych, to znaczy, że obowiązki faktycznie nałożono tylko na urzędy obsługujące jst. A teraz przykład – miasto Cieszyn. Sprawami dróg zajmuje się jednostka budżetowa Miejski Zarząd Dróg, zajmujący się… Czytaj więcej »

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Gdyby celem ustawodawcy było przypisanie tego obowiązku wyłącznie urzędom bezpośrednio obsługującym organy JST, mógł to uczynić przez określenie adresata obowiązku analogicznie jak w wielu innych ustawach, np. w ustawie o odpadach.

Zapisy ustawy są jednoznaczne, nie można sobie jej interpretować dowolnie, niezgodnie z jej treścią.. W praktyce będzie potrzebna nowelizacja, do czego za PiS już się przyzwyczailiśmy…

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  m

Jeszcze jedno. Nakaz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej tylko przez wąsko rozumiane urzędy gminy/miasta byłby bez sensu. Prawdziwe oszczędności można robić ograniczając całkowite zużycie zawierające nie niezbędne rzeczy jak: iluminacje świąteczne, całonocne iluminacje zabytków, w ostateczności nocne oświetlenie ulic, sztuczne lodowiska, festyny (np. dni miast/wsi) wymagające nagłośnienia i iluminacji… Gdyby ograniczać się tylko do budynku urzędu, to trudno coś wymyślić, chyba najwięcej da zakaz używania przez pracowników czajników elektrycznych (niech sobie kawę i herbatę z domów w termosach przynoszą). Nawet komputery używane przez urzędników można zaliczyć do wyjątku związanego z ciągłością działania infrastruktury informatycznej (bez nich nie można przecież obsługiwać petentów,… Czytaj więcej »

samozaparcie
samozaparcie
3 miesięcy temu
Reply to  Danka

Na chybił trafił to jest tak, że chybione ale trafione. Wywody kombinowane.

oszczędności
oszczędności
3 miesięcy temu

Przeanalizować wykaz umów i płacenie radcom, doradcom, konsultantom – nie da się?

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  oszczędności

W jaki sposób przeanalizowanie wykazu umów miałoby się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej?

co to tłumaczysz?
co to tłumaczysz?
3 miesięcy temu
Reply to  m

poza budżetem gminy?

m
m
3 miesięcy temu

Co poza budżetem gminy?
Powyższy artykuł nie dotyczy budżetu gminy, lecz wymaganego ustawą z dnia 7 października 2022 r. zmniejszenia przez jednostki sektora finansów publicznych zużycia energii elektrycznej o 10%.
W jaki sposób przeanalizowanie wykazu umów miałoby się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (i spełnienia wymogów ustawy)?

oszczędności
oszczędności
3 miesięcy temu

A gdyby tak zawiesić niedawno zwiększone wynagrodzenie wójta, diety radnych, wycofać etat – nie da się?

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  oszczędności

W jaki sposób zawieszenie (?) wynagrodzenia wójta umów miałoby się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej?

co to tłumaczysz?
co to tłumaczysz?
3 miesięcy temu
Reply to  m

poza budżetem gminy?

m
m
3 miesięcy temu

Co poza budżetem gminy?
Powyższy artykuł nie dotyczy budżetu gminy, lecz wymaganego ustawą z dnia 7 października 2022 r. zmniejszenia przez jednostki sektora finansów publicznych zużycia energii elektrycznej o 10%.
W jaki sposób zawieszenie (?) wynagrodzenia wójta miałoby się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (i spełnienia wymogów ustawy)?

na chybił trafił?
na chybił trafił?
3 miesięcy temu

Poprzez zamykanie sal sportowych i ewent. otwieranie trzeba sprawdzać skutki oszczędnoścI? jaka kwota 10 %? Jakie to znaczne kary?

m
m
3 miesięcy temu

Nie kwota 10%, tylko zużycie energii zmniejszone o 10%.
Kary pieniężne do 20000 zł (na każdego kierownika jednostki finansów publicznych).

co to tłumaczysz?
co to tłumaczysz?
3 miesięcy temu
Reply to  m

zużycie energii 10 % nie ma kwoty?

m
m
3 miesięcy temu

Jakiej znowu kwoty? W ustawie z dnia 7 października 2022 r. nie ma mowy o jakiejś kwocie 10%. Jest mowa (w art. 37 są wzory) o zmniejszeniu przez jednostki sektora finansów publicznych o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.
Pojęcia kwota w języku polskim używa się dla pewnej sumy pieniędzy, zużycie energii, o którego zmniejszeniu jest mowa w ustawie, mierzy się w MWh.

jak to?
jak to?
3 miesięcy temu
Reply to  m

W gminie Buczkowice wydawano na energię do tej pory ileś pieniędzy (to kwota). Wprowadzane zostają oszczędności i to też jakaś kwota. Przez porównanie kwot można wyliczyć 10 %.

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  jak to?

Nie, w rzeczonej ustawie w części dotyczącej zmniejszenia zużycia energii przez jednostki sektora finansów publicznych nie ma znaczenia żadna kwota, jednoznacznie jest mowa o zmniejszeniu całkowitego zużycia energii elektrycznej; art. 37 zawiera wzory, na podstawie których się to wylicza, nie ma w nich mowy o żadnej kwocie, leczy tylko o zużyciu energii elektrycznej. Czyli gdyby na przykład gminie udało się uzyskać cenę energii 10% niższą i utrzymać zużycie na dotychczasowym poziomie, to nie spełniałoby to obowiązków wynikających tej regulacji. W praktyce oczywiście ceny energii wzrosły, więc porównywanie kwot tym bardziej nie ma sensu, gdyż dla zmniejszenia wydawanych na energię elektryczną… Czytaj więcej »

o co chodzi
o co chodzi
3 miesięcy temu
Reply to  m

O.K., niech będzie MWh, ale co to daje dla gminy jeśli nie zrobi oszczędności. A już sytuacja kiedy nie musi zmniejszać zużycia bo uzyska o 10 % niższą cenę energii (teoria) – całkiem bez sensu. Albo oszczędzamy w MWh albo w złotówkach.

m
m
3 miesięcy temu
Reply to  o co chodzi

Ustawa mówi o zużyciu energii, to głupolek podpisujące się „na chybił trafił?” napisał o jakiejś kwocie, więc od razu to sprostowałem, ale potem we wpisach podpisanych „co to tłumaczysz?” i „jak to?” znowu pojawiała się jakaś „kwota”.

kto to jest głupolek
kto to jest głupolek
3 miesięcy temu
Reply to  m

Ma chybił trafił, nie czytał ustawy i niekonieczne musiał. Może nie taki głupolek?

kto to jest głupolek
kto to jest głupolek
3 miesięcy temu

Ma => Na

błysnąłeś
błysnąłeś
3 miesięcy temu
Reply to  m

przeciwieństwem głupolka to mądralek