Porady i inspiracje

Outsourcing pracowników – korzyści, wyzwania i najlepsze praktyki dla firm

Outsourcing pracowników zyskuje coraz większą popularność w różnych sektorach przemysłu. Formuła leasingu pracowniczego pozwala firmom skupić się na swoich głównych celach, a zabezpieczenie, przygotowanie i on boarding zasobów kadrowych powierzyć specjalistycznej firmie zewnętrznej. Przedsiębiorstwa w kontekście pozyskania i przygotowania kadr coraz częściej opierają się na kompetencjach firm zewnętrznych. Jednak, zanim firma podejmie decyzję o outsourcingu, istotne jest zrozumienie zarówno korzyści, jak i wyzwań z tym związanych. Warto także przyjrzeć się najlepszym praktykom w tym zakresie.

Korzyści z outsourcingu pracowników

Outsourcing pracowników oferuje firmom szereg korzyści. Warto tu wymienić przede wszystkim:

 •       oszczędność czasu, zaangażowania służb i kosztów własnych; koszty związane z procesem rekrutacji, szkoleniem i wdrożeniem pracowników ponosi outsourcer, a zasoby kadrowe klienta mogą zyskany czas poświęcić na inne zadania (niebagatelny  jest tu także koszt nieefektywnych rekrutacji i ponownego naboru),
 •       efektywność rekrutacji w aspekcie potencjału zrekrutowanych pracowników (jakość) i optymalizacji działania (zgodnie z założeniami terminowymi),
 •       dostęp do specjalistycznej wiedzy firmy zewnętrznej pozwala na szybki I skuteczny on boarding,  pozwalający przedsiębiorstwu w optymalnym czasie w pełni korzystać z potencjału nowych pracowników,
 •       firmy outsourcingowe, w odróżnieniu od agencji pracy, nastawionych na szeroki zakres naboru i parametry ilościowe, dysponują własną, doświadczoną kadrą specjalistów, która oferują w formacie leasingu pracowniczego: to często pracownicy, którzy poznali specyfikę pracy dla różnych branż, stąd ich elastyczność i otwartość na nowe wyzwania,
 •       skalowalność: firma korzystająca z outsourcingu pracowników może łatwo dostosować swoje zapotrzebowania kadrowe wg zmieniających się potrzeb firmy, zwiększając lub zmniejszając liczbę pracowników w zależności od poziomu produkcji.

Wyzwania związane z outsourcingiem pracowników

Warto pamiętać, że leasing pracowniczy wiąże się także z wieloma wyzwaniami. Pracownicy zewnętrzni mogą mieć inny poziom zaangażowania zawodowego, nawet mimo wysokich kwalifikacji i profesjonalnego podejścia do zadań pracowniczych. Wiąże się to okresowością relacji pracownik-pracodawca i braku perspektywy budowy ścieżki kariery u pracodawcy/leasingobiorcy.  Zdarzają się również dylematy lojalności wobec firmy wynajmującej i outsourcera. Oto inne obszary zagadnienia leasingu pracowniczego wymagające uwagi:

 1. Komunikacja i zarządzanie: zarządzanie zespołem mobilnym wymaga specyficznych umiejętności kadry nadzorczej, innych niż w warunkach stacjonarnych przedsiębiorstwa; szczególnie istotna tu jest elastyczność i szybkość reakcji na zmienne warunki.
 2. Właściwe kształtowanie relacji zespołów zewnętrznych z kadrą stałą przedsiębiorstwa, na poziomie kooperacji, motywacji i rozliczenia wyników.
 3. Uzależnienie od dostawcy: leasing pracowników może nadmiernie wpływać na gospodarkę zasobami kadrowymi, ograniczając pole manewru właściciela zakładu; dlatego tak istotna jest elastyczna, transparentna umowa leasingu pracowników.

Najlepsze praktyki dla firm

W związku z dużą liczbą wyzwań związanych z wynajmowaniem pracowników warto dobrze przygotować plan działania. Konieczne są dokładne procedury, które ochronią firmę przed stratami lub problemami prawnymi, równocześnie zapewniając efektywne modelowanie zasobów kadrowych. Podczas przygotowań do outsourcingu należy wykonać:

 •       precyzyjną analizę potrzeb: pełną specyfikację potrzeb w zakresie ilości, stanowisk, wymagań, czasu zaangażowania, ilości krytycznych i zakresu tolerancji powyższych,
 •       wybrać odpowiedniego dostawcę: dokładnie zbadać reputację, doświadczenie i referencje potencjalnego outsourcera pracowników,
 •       zbudować kanały komunikacji z zespołami zewnętrznymi i ustalić reguły działania, uwzględniając specyfikę relacji z takim rodzajem relacji pracowniczych,
 •       zapewnić bezpieczeństwa danych: firma powinna wypracować odpowiednie procedury i zabezpieczenia w celu ochrony poufnych danych przekazywanych od/do dostawcy usług outsourcingowych.

Podsumowując, outsourcing pracowników może przynieść wiele korzyści firmom, ale wymaga również ostrożnego planowania, zarządzania i monitorowania. Przestrzeganie najlepszych praktyk może pomóc firmom maksymalizować korzyści z outsourcingu, minimalizując jednocześnie jego potencjalne ryzyka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat outsourcingu pracowników, zajrzyj na stronę – https://suret.pl/outsourcing-pracownikow/

google_news