Wydarzenia Bielsko-Biała Oświęcim

Panie na czele Rady Miejskiej w Kętach

Burmistrz Marcin Śliwa na sali sesyjnej (fot. Facebook Marcina Śliwy)

Marcin Śliwa złożył ślubowanie i oficjalnie został burmistrzem gminy Kęty. Przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana Iwona Piwowarska-Zaręba.

Inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kętach odbyła się we wtorek 7 maja w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Burmistrz i radni złożyli ślubowanie. Obrady prowadził początkowo radny senior Jan Kubik. Zgłoszono dwie kandydatury na stanowisko przewodniczącego rady – Iwony Piwowarskiej-Zaręby oraz Dariusza Gawędy. W tajnym głosowaniu większość radnych (11 spośród 21) opowiedziała się za Iwoną Piwowarską-Zarębą.

W głosowaniu niejawnym wybrano również zastępcę przewodniczącej. Została nią Olga Onyszkiewicz (była jedyną zgłoszoną kandydatką, otrzymała 17 głosów za, przy 3 przeciw i jednym wstrzymującym się).

google_news