Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

PK „Therma”: Ważne inwestycje nawet w trudnych warunkach

Specyfika tej branży powoduje, że na inwestycje w ciągu roku firma ma raptem kwartał. Większość prac jest niewidoczna dla mieszkańców, ale jakże ważna dla funkcjonowania całego miasta. Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” nie przestaje inwestować pomimo nowych trudności, jak te związane ze wzrostem cen materiałów. Co więcej, część z 12 milionów złotych rocznie przeznaczanych na takie przedsięwzięcia zakłada obniżanie kosztów działania systemu ciepłowniczego.

Odtwarzanie i rozbudowa

PK „Therma” musi czuwać nad ogromnym systemem ciepłowniczym Bielska-Białej. Spółka obecnie posiada 182,21 km sieci, w tym 155,1 km sieci preizolowanych, 14,7 km sieci tradycyjnej kanałowej oraz 12,43 km sieci napowietrznych oraz 59 stacji grupowych wymienników ciepła i ok. 1 400 węzłów cieplnych wysoko- i niskoparametrowych.

Kluczowe są systematyczne przedsięwzięcia inwestycyjne. – Nowe inwestycje dotyczą naszego majątku, który w dużej mierze jest schowany pod ziemią. Jest on ukryty przed wzrokiem mieszkańców, jednak bardzo istotny dla sprawnego funkcjonowania miasta. Udając się nam unikać poważnych awarii, sprawiamy, że mieszkańcy mogą w ogóle zapomnieć o tym, że miasto oplata 180-kilometrowa sieć ciepłownicza. To duża odpowiedzialność firmy, z której można zdać sobie sprawę, gdy się tylko wyobrazi, co się dzieje, gdy w środku zimy zabraknie nam ciepła w domach – zwraca uwagę Andrzej Listowski, prezes bielskiej „Thermy”.

Jak dodaje, coroczne inwestycje nakierowane są z jednej strony na odtwarzanie już istniejącej sieci jak i jej rozbudowę. Bielska spółka w większości koszt prac pokrywa z własnych środków, na co pozwala poprawiająca się w ostatnich latach jej kondycja finansowa. – Jeśli możemy, to korzystamy ponadto z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zastrzega Andrzej Listowski.

Wyścig z czasem

PK „Therma” co roku na zadania inwestycyjne i remonty przeznacza ok. 12 mln zł. – W tej kwocie zawierają się zarówno inwestycje polegające na wymianie starych sieci kanałowych na sieci preizolowane, jak i modernizacje stacji wymienników. Sukcesywna wymiana sieci powoduje zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i również zmniejszenie strat ciepła na przesyle czynnika dzięki zastosowaniu rur preizolowanych. W ramach tej puli przyłączamy również nowe obiekty mieszkalne, usługowe i przemysłowe – objaśnia Radosław Jedynak, główny specjalista ds. remontów i inwestycji w bielskiej spółce.

Realizacja inwestycji ciepłowniczych to jak wyścig z czasem. Ze względu na konieczność dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, prace mogą być prowadzone dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego i przed rozpoczęciem kolejnego. – Daje to nam praktycznie tylko trzy miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień) na ich realizację. Dodatkowo, poza sezonem grzewczym dostarczamy również ciepłą wodę użytkową i staramy się tak zaprojektować i wykonywać wymiany sieci, aby skrócić przerwy w jej dostawie do minimum. W przypadku braku możliwości dostawy c.w.u. przez dłuższy czas (np. w przypadku konieczności budowy nowej sieci po starej trasie) zapewniamy c.w.u. wykorzystując w tym celu mobilną kotłownię olejową lub wykonujemy sieci tymczasowe, jeśli jest taka możliwość – przybliża Radosław Jedynak.

W ramach inwestycji, „Therma” przyłącza również nowych odbiorców. Są to zarówno nowo budowane obiekty jak i istniejące, zasilane dotychczas innymi źródłami ciepła. – W myśl programu ograniczenia niskiej emisji przyłączamy do systemu stare kamienice w centrum miasta. W tym roku ułożyliśmy wyprzedzająco dwie nowe sieci cieplne pod pl. Wojska Polskiego, który jest obecnie w trakcie modernizacji. Trwają również prace projektowe dla wykonania przyłączenia budynków w rejonie ul. 11 Listopada, Ratuszowej i Stojałowskiego oraz rejonu ul. Sobieskiego od strony Rynku. Na bieżąco przyłączamy do sieci nowe budynki mieszkalne, m.in. przy ul. Browarnej, Muszlowej, Sarni Stok i Łagodnej – wylicza szef inwestycji „Thermy”.

W tym roku największe zadania spółki polegają na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej kanałowej na rurociągi preizolowane (2 x DN500/630 mm) w rejonie ul. Budowlanych i Traugutta o długości prawie 0,35 km oraz wymianie sieci cieplnej osiedlowej w rejonie ul. Giewont o długości 0,5 km. W planie jest ponadto wykonanie sześciu instalacji fotowoltaicznych m.in. na grupowych stacjach wymienników, które pozwolą obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej pracujących całą dobę pomp cyrkulacyjnych c.w.u.

Mimo przeszkód

– Sytuacja związana ze wzrostem cen, jak i dostępnością materiałów dotknęła nas tak jak wszystkie przedsiębiorstwa – nie kryje Radosław Jedynak. W ciągu roku ceny materiałów preizolowanych wzrosły o 100-130 proc., a terminy dostaw urządzeń, głównie tych wyposażonych w układy elektroniczne, wydłużyły się kilkukrotnie, co jeszcze bardziej komplikuje planowanie i sprawną realizację zadań.

Mimo przeszkód, każda inwestycja to krok do przodu. – Podsumowując, wykonywane co roku przez nas inwestycje i remonty pozwalają zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, jak i ograniczyć wzrost kosztu energii cieplnej poprzez zwiększanie liczby odbiorców i zmniejszanie strat ciepła na sieciach cieplnych – stwierdzają w PK „Therma”.

google_news