Bielsko-Biała Cieszyn Kultura i rozrywka

Po cieszyńsku po obu stronach Olzy. Koncert finałowy Konkursu Gwar w Cieszynie

Fot. COK “Dom Narodowy”

To prawdziwa gratka dla miłośników lokalnego języka i wszystkich jego odmian! 24 listopada Cieszyńskim Ośrodku Kultury “Dom Narodowy” odbędzie się koncert finałowy XIX edycji Konkursu Gwar “Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Początek o 16.00.

Konkurs organizują Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej oraz Cieszyński Ośrodek Kultury.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów placówek i szkół historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. Jego głównym celem jest kultywowanie i zachęcanie do mówienia językiem ojców i praojców, ubieranie autentycznych strojów, odtwarzanie obrzędów i zwyczajów oraz prezentowanie w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

Fot. COK “Dom Narodowy”

Laureaci Konkursu Gwar są zapraszani na lokalne uroczystości, festiwale i konkursy organizowane w szkołach, placówkach kultury oraz na regionalne imprezy na terenie Polski i Republiki Czeskiej.

Fot. COK “Dom Narodowy”

Konkursowe przesłuchania odbyły się 8 i 9  listopada. Prezentacje jurorów oceniało jury w składzie: prof. Jadwiga Wronicz – przewodnicząca jury, emerytowana profesor zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN, Leszek Richter – członek, prezes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Jadwiga Palowska – znawca folkloru dolańskiego, długoletni kierownik dziecięcych zespołów folklorystycznych w Karwinie Frysztacie, Tomasz Sochacki – absolwent etnologii UŚ w Cieszynie, miłośnik gwary cieszyńskiej, Adam Cekiera – sekretarz, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach.

24 listopada o 16.00 w Domu Narodowym będzie można ponownie zobaczyć i posłuchać wszystkich laureatów.

Fot. COK “Dom Narodowy”

google_news