Kultura i rozrywka

Po górolsku – po nasymu w Gilowicach!

Fot. z archiwum biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie warsztatów edukacji regionalnej w Przedszkolu w Gilowicach. Projekt zakłada naukę gwary oraz przygotowanie programu folklorystycznego. Na kolejnych zajęciach dzieci będą poznawać tradycyjne pieśni Żywiecczyzny.

Program będzie przygotowany z uwzględnieniem wieku uczestników – dzieci przedszkolnych. Nauka gwary odbywać się będzie przy pomocy dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej materiałów źródłowych – słowników i śpiewników.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu co pozwoli na przygotowanie finałowego koncertu – występu Małych Górali.

– Rezultatem realizacji działania będzie poznanie przez dzieci rodzimego folkloru, zaszczepienie w nich pasji do tego rodzaju działań, pozwoli określić przynależność kulturową do regionu. Po zakończeniu edukacji w przedszkolu dzieci stanowić będą narybek do zespołów regionalnych działających w naszej gminie. W ramach projektu odbędą się także warsztaty tradycyjnego zdobienia palm wielkanocnych i tradycyjnego zdobienia choinki dla najmłodszych – mówi Izabela Pyclik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gilowicach.

Zajęcia odbywają się od marca. Odbyły się już warsztaty tradycyjnego tworzenia palm wielkanocnych.

navigate_before
navigate_next

google_news