Porady i inspiracje

Poodział majątku po rozwodzie – jak przebiega?

Postępowania dotyczące podziału majątku w związku z rozwodem należą do grupy najczęściej rozpatrywanych spraw w polskich sądach, a mimo to uważane są za bardzo skomplikowane. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale z pewnością jednym z nich jest ogromna dawka emocji towarzysząca stronom. Jeśli pojawia się przy tym konflikt utrudniający porozumienie, złożoność dodatkowo wzrasta. Z tego względu sądy najczęściej decydują się na podział majątku po rozwodzie, a nie w trakcie tej samej sprawy. Jak takie postępowanie wygląda w praktyce? Jakie są inne możliwości?

1. Podział majątku – podstawowe informacje

2. Podział majątku: po rozwodzie czy podczas rozwodu?

3. Czy podział majątku zawsze musi być równy?

Niezależnie od tego, czy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie czy z takim orzeczeniem, sprawa wymaga kilku dodatkowych rozstrzygnięć. Należy do nich między innymi ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem bądź ewentualne ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów oraz wspomniany podział majątku wspólnego. Rozstrzygnięcia zawsze są podyktowane indywidualną sytuacją stron.

Podział majątku – podstawowe informacje

Na początku zajmijmy się kilkoma podstawowymi rozróżnieniami. Czym właściwie jest majątek wspólny, o którym mowa?

Majątek wspólny obejmuje wszystkie dobra ruchome i nieruchome nabyte w czasie trwania małżeństwa. Oprócz niego wyodrębnia się dorobki osobiste męża i żony. To ruchomości i nieruchomości kupione i otrzymane przed ślubem, a także pieniędze i wartościowe przedmioty otrzymane w trakcie małżeństwa w formie spadku lub darowizny – chyba że darczyńca zadecydował inaczej.

O majątku wspólnym zaczynamy zwykle mówić w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Nie zawsze jednak tak jest. Jeśli małżonkowie zdecydowali się przed ślubem lub w czasie trwania małżeństwa na podpisanie tzw. intercyzy, powstał w ten sposób stan rozdzielności majątkowej.

Podział majątku: po rozwodzie czy podczas rozwodu?

Do podziału majątku wspólnego może dojść na kilka sposobów. Pierwszą opcją jest zawarcie zgodnego porozumienia, czyli umowny podział majątku wspólnego małżonków. Co ważne, taką decyzję można podjąć nie tylko przy okazji rozwodu, ale również w trakcie trwania małżeństwa lub po rozwodzie. Jeżeli jednak strony nie są w stanie rozstrzygnąć tych kwestii polubownie, pozostaje im droga sądowa.

Zdarza się, że decyzja o podziale majątku jest podejmowana jeszcze na sprawie rozwodowej, przy ustaniu wspólności majątkowej. To jednak sporadyczne sytuacje – mają miejsce wyłącznie przy pewności, że decyzje w tej sprawie nie skomplikują dodatkowo orzeczenia rozwodu. W większości przypadków do podziału majątku dochodzi już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a więc podział majątku po rozwodzie. Możliwy jest wówczas jeden z trzech scenariuszy:

  • skład majątku wspólnego zostaje rozdzielony między strony,
  • jedna ze stron otrzymuje całość majątku z jednoczesnym obowiązkiem spłaty byłego męża lub żony,
  • dobra zostają sprzedane, a uzyskana w ten sposób kwota rozdzielona między małżonków.

Czy podział majątku zawsze musi być równy?

Standardowym stanowiskiem w orzecznictwie jest uznanie, że obojgu małżonkom przysługuje taka sama część zgromadzonych dóbr. W praktyce jednak każda strona ma prawo wnioskować o ustalenie nierównego podziału. Najczęściej mamy z tym do czynienia w określonych sytuacjach, na przykład gdy jeden z małżonków porzucił rodzinę lub uchyla się od zobowiązań finansowych względem dzieci. Na takim etapie przyda się wsparcie, którego może udzielić adwokat rozwodowy Warszawa zaś to miasto na tyle duże, że z pewnością znajdziesz takie wsparcie.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments