Wydarzenia Bielsko-Biała

Porozumienie dla dobra dzieci

Fot. z archiwum Szpitala Pediatrycznego

Bielski Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Celem jest objęcie kompleksowym wsparciem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym doświadczonych przez los oraz niepełnosprawnych dzieci z powiatu bielskiego.

Porozumienie dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci niepełnosprawnych (szczególnie ze schorzeniami psychicznymi i ruchowymi) oraz tych, które korzystają z placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych na terenie powiatu bielskiego. Co ważne, porozumienie obejmuje również rodziców, opiekunów i szeroko rozumiane „otoczenie” tych dzieci. – Szpital Pediatryczny zobowiązał się do uruchomienia szybkiego kanału dostępu do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego dla dzieci, których dotyczy porozumienie, udzielania wsparcia w zakresie edukacji zdrowotnej, terapii sensorycznej, rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz zapewnienie wsparcia edukacyjnego dotyczącego zapobiegania urazom i bezpieczeństwa zabaw. Wspomniana szybka diagnostyka dotyczyć będzie zarówno Izby Przyjęć, jak i medycznych konsultacji specjalistycznych, a przewidziane w porozumieniu zajęcia edukacyjne, szkoleniowe i terapeutyczne skierowane będą nie tylko do dzieci oraz ich rodzin, ale również do pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, dzięki czemu będą oni podnosić jakość swojej pracy – mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, który z ramienia szpitala koordynuje realizację porozumienia.

Z kolei po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry zajmującej się pomocą społeczną oraz cykliczne organizowanie spotkań terapeutycznych i edukacyjnych we współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym. – Jeden z zapisów porozumienia przewiduje, że w sytuacji nagłej, interwencyjnej, przed umieszczeniem dziecka w rodzinie pieczy zastępczej, w naszym szpitalu będzie wykonana wstępna diagnostyka jego stanu zdrowia. To bez wątpienia dobry pomysł, podobnie jak ten, który zakłada wzrost dostępności do usług medycznych dla dzieci doświadczonych przez los i dzieci niepełnosprawnych oraz udzielenie im szerokiego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego – podkreśla Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments