Wydarzenia Sucha Beskidzka

Powiat suski: Starosta i zarząd jednogłośnie otrzymali absolutorium

Fot. Wojciech Ciomborowski

Nie było niespodzianki. Starosta suski wraz z Zarządem Powiatu Suskiego uzyskali absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Co więcej, radni byli jednomyślni!

Głosowanie poprzedziło przedstawienie przez starostę raportu o stanie powiatu za 2019 rok. Następnie głosowana była uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2019 rok. Najważniejsze pozycje w budżecie to: dochody (na koniec ubiegłego roku wyniosły 114,9 mln zł) oraz wydatki (102,1 mln zł). W zeszłorocznym budżecie znalazły się też pozycje takie jak nadwyżka w kwocie 12,7 mln zł (złożyły się na nią w głównej mierze środki z programu gospodarki niskoemisyjnej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych, które pojawiły się na koncie powiatu pod koniec 2019 r., a przeznaczone są na zadania realizowane w roku bieżącym), przychody w postaci tzw. wolnych środków w kwocie 857.1 tys. zł, a także rozchody budżetu w wysokości 1,1 mln zł, będące pochodną spłaty zaciągniętych przed laty kredytów.

Po przegłosowaniu obu tych uchwał przystąpiono do procedowania najważniejszego punktu porządku obrad, jakim było udzielenie przez radę absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu 2019 r. Radni powiatowi, po wcześniejszym wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka złożył z tego tytułu staroście Józefowi Bałosowi serdeczne gratulacje w imieniu rady, podkreślając jednocześnie fakt, że wszystkie wymienione wyżej uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Na zakończenie tej części obrad głos zabrał raz jeszcze starosta, który podziękował za udzielone absolutorium, podziękował też za współpracę wicestaroście Zbigniewowi Hutniczakowi i pozostałym członkom zarządu powiatu: Joannie Stypule, Piotrowi Surzynowi i Krzysztofowi Chudzikowi, a także skarbnikowi Krystynie Kozinie. Słowa podziękowania skierowane zostały także do wszystkich radnych, bo jak podkreślił starosta to dzięki wspólnej, zgodnej pracy udało się uzyskać dobre wyniki, na które zapracowali też wszyscy pracownicy starostwa.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Hermenegilda
Hermenegilda
3 lat temu

Pasowałoby wspomnieć o jednostkach organizacyjnych, mieszkańcach powiatu. Starosta, Zarząd, radni, urzędnicy Starostwa nie pracują wokół siebie.