Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki i Gliniane na terenie Gminy Istebna zakończona

Otwarcie oczyszczalni Pustki w Koniakowie

W dniu 7 czerwca 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie, w którym na zaproszenie Wójta Gminy Istebna, Łucji Michałek-Chudeckiej, uczestniczyli następujący goście: Agata Bucko-Serafin – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Kudełka -Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego Modular sp. z o.o. (wykonawcy robót budowlanych) – Marcin Studencki, Bogusław Błachut, Jerzy Studencki, Rafał Kocoń oraz osoby biorące udział w procesie budowlanym, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, tj. Bogdan Przeliorz, Waldemar Sykosz oraz Dorota Fijak.

Goście mieli okazję zobaczyć oczyszczalnię ścieków po przebudowie i zapoznać się z zastosowanymi nowymi rozwiązaniami. Następnie w Urzędzie Gminy została przedstawiona prezentacja dotycząca projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna”, w ramach którego prowadzona była przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie oraz oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.

Proces przystąpienia i realizacji projektu w ramach, którego przebudowane zostały dwie oczyszczalnie ścieków trwał od kilku lat. Zaś sama realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w 2020 roku, wcześniej bo w listopadzie 2021 nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Roboty budowlane przy przebudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie zakończyły się w grudniu 2022 r. Była to jedna z najtrudniejszych inwestycji realizowana w ostatnich latach, a samo podejście do rozpoczęcia planowania i realizacji projektu wymagało wielkiej odwagi. Stan oczyszczalni, w jakim znajdowała się ona w 2019 roku wymagał natychmiastowej interwencji. Czego przyczyną było wyeksploatowanie istniejących urządzeń i instalacji, a także budowlanych obiektów technologicznych.

Oczyszczalnia Pustki w Koniakowie.

Oczyszczalnia Pustki w Koniakowie.

Oczyszczalnia Pustki w Koniakowie.

Oczyszczalnia Pustki w Koniakowie.

Gmina Istebna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT. Kwota dofinansowania jaką uzyskano w ramach projektu wyniosła: 5 741 419,05 zł.

Ponadto, Gmina Istebna pozyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego środki w wysokości: 1 579 830,20 zł przeznaczono na wyżej wymienione zadania.

Całkowity koszt związany w przebudową oczyszczalni wyniósł łącznie z wykonanymi robotami dodatkowymi:
– dla oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie: 7 357 492,06 zł,
– dla oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej: 3 459 213,69 zł.

Przebudowa obu oczyszczalni ścieków obejmowała m. in.: prace remontowe związane z przebudową istniejących obiektów budowlanych, demontaż zużytych instalacji i urządzeń, rozbiórkę stalowego reaktora BOS, wymianę i montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych, rozbiórkę elementów budowlanych istniejących obiektów, budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych stanowiących niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Stawiając na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców, przez Gminę Istebna sukcesywnie realizowane są projekty wpływające na poprawę warunków ich życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Otwarcie oczyszczalni Gliniane w Istebnej.

Badania ścieków, jakie prowadzone są na obu oczyszczalniach od momentu zakończenia robót budowlanych, wykazują bardzo dobre wyniki pod względem uzyskanego efektu ekologicznego, dzięki czemu obecnie nie odnotowuje się złych wyników badań, a uzyskane wyniki nie przekraczają dopuszczalnych norm, co więcej stopień zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych jest o wiele niższy niż dopuszczalne progi.

Efektami uzyskanymi poprzez przebudowę oczyszczalni na terenie Gminy Istebna są m.in.:
• Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych.
• Oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków.
• Zwiększenie przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z ostatecznym rozliczeniem projektu, stanowiące ostatni odcinek dwóch dużych zadań, które udało się zrealizować. Kulisy etapu projektowania jak i robót budowlanych są szczegółowo znane osobom, biorącym udział w całym projekcie. Należy jednak powiedzieć, że liczba problemów wynikłych podczas prowadzenia prac była bardzo duża, a pomysł i procedura ich rozwiązania skomplikowane, tym bardziej cieszą rezultaty jakie udało się uzyskać i które pozytywnie wpływają na rozwój Gminy Istebna oraz warunki życia jej mieszkańców.

google_news
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gorol
Gorol
11 miesięcy temu

A Staszka Szweda też nie widze.

brawo
brawo
11 miesięcy temu

Dziwnie nie ma wśród wymienionych po dwukropku zaproszonych gości nikogo z polityków z Warszawy? A stamtąd przecież poszły pieniądze i są dobre kontakty gminy z Warszawą. Nie ma nawet nikogo wśród zaproszonych gości – polityków z województwa a stamtąd Istebna dostała gros dofinansowania.
Jaki konkretnie odsetek ludności gminy korzysta z oczyszczalni po uruchomieniu dwóch? – takie dane musi gmina mieć i trzeba zaprezentować, wszystkie 3 osiągnięte cele “na okrągło”.

stela
stela
11 miesięcy temu
Reply to  brawo

No właśnie brakuje mi Wójcika,może otwarcie być unieważnione.

zamiast solidarności
zamiast solidarności
11 miesięcy temu
Reply to  stela

będzie ważne w ramach suwerenności