Cieszyn Na sygnale

Przeterminował pobyt w Polsce o 238 dni

Fot. gov.pl

41-letni obywatel Mołdawii przebywajacy w Polsce wbrew przepisom wpadł w Skoczowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali go w poniedziałek, 25 marca.

W trakcie czynności służbowych mundurowi ustalili, że mężczyzna wjechał do strefy Schengen w lipcu 2022 r. na podstawie własnego, oryginalnego paszportu biometrycznego, a następnie na mocy ustawy „covidowej” był uprawniony do przebywania na terytorium RP do końca lipca 2023 r. Jednakże od 1 sierpnia 2023 r. do dnia kontroli przebywał już w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego, w związku z czym przekroczył dopuszczalny czas pobytu o 238 dni.
Teraz cudzoziemiec otrzymał decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu Mołdawii. Nie może też ponownie wjechać na terytorium Polski i państw strefy Schengen w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

google_news