Wydarzenia Bielsko-Biała

Radni z Kóz przeciw wycince lasów. Rośnie koalicja gmin

Radni gminy Kozy przyjęli uchwałę – apel w sprawie wstrzymania wycinki drzew oraz wprowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów państwowych położonych w Kozach.

Przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek tłumaczył, że w ten sposób radni chcą także wspomóc działania Rady Miejskiej Bielska-Białej i Rady Gminy Jaworze. Przewodniczący przybliżył najważniejsze zapisy z apelu:
“Wprowadzenie ograniczeń jest kluczowe ze względu na oczekiwania lokalnej społeczności zaniepokojonej rozmiarem pozyskiwania drewna. Nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym może doprowadzić do utraty wielu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i społecznych naszej gminy przede wszystkim przez niszczenie siedlisk przyrodniczych i zmniejszanie bioróżnorodności. Lasy w naszej gminie pełnią wyjątkową, trudną do przecenienia funkcję społeczną. Nie należy ich traktować jako źródło doraźnego zysku, są dla lokalnej społeczności priorytetem, zasługującym na racjonalną gospodarkę i indywidualne podejście. (…) Rada Gminy Kozy w imieniu lokalnej społeczności apeluje o niezwłoczne zaprzestanie wycinki bezcennego dziedzictwa przyrodniczego i społecznego”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, poparło ją 15 radnych. Jak wspomniał Miłosz Zelek, podobne uchwały podjęły rady z Bielska-Białej i Jaworza.

google_news