Porady i inspiracje Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Różne koncepcje aktywizacji zawodowej seniorów

W Polsce od dłuższego czasu trwa dyskusja o tym, iż koniecznością staje się aktywizowanie zawodowe seniorów. Padają różne pomysły jak to uczynić, tym niemniej większość jest zgodna, iż należy to zrobić. Obecnie pracują nad tym eksperci z Rady Dialogu Społecznego i urzędnicy resortu rozwoju. Niestety odrębnie, co może powodować utrudnienia w osiągnięciu konsensusu w tym względzie.

Na jakim etapie są dziś propozycje zmian przy zatrudnianiu seniorów?
W roku obecnym powinny zostać już wdrożone w życie rozwiązania, które mają stanowić zachętę dla osób w wieku powyżej 50 lat do wydłużania karier zawodowych. W tej sprawie negocjacje prowadzą już od ponad pół roku przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) w obecności przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednocześnie odrębne prace i konsultacje prowadzi w tej sprawie Ministerstwo Rozwoju (MR). I efekt tych właśnie prac przedstawiony został partnerom w ramach RDS na grudniowym spotkaniu. Niektóre pomysły przedstawione przez urzędników MR pokrywają się z tymi, które są też rozważane przez samą RDS, jak chociażby dofinansowania z Funduszu Pracy. Jednakże już inne, jak likwidacja ochrony przedemerytalnej czy też nowy rodzaj umowy o zatrudnienie (pozwalająca seniorom swobodnie decydować odnośnie godzin pracy w danym okresie czasu), kompletnie różnią się od tych już przez RDS negocjowanych.

Taka sytuacja budzi zastrzeżenia szczególnie związków zawodowych. Jak podkreśla Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, nie ma jasności czy urzędnicy obu resortów mieli świadomość, iż pracują nad rozwiązaniem tej samej kwestii, a sami związkowcy nie chcą być zaskakiwani pomysłami, które nie były z nimi konsultowane w ustawowym trybie.

Dowiedz się więcej o programach aktywizacji seniorów na portalu pracy Szukam Pracy.

google_news