Wydarzenia Bielsko-Biała

Silesia na minusie

Fot: Kuba Jarosz

Grupa Kapitałowa Bumech S.A, do którego należy kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach opublikował włąśnie wyniki finansowe za ubiegły rok. Okazuje się, iż spółka zanotowała sporą stratę, choć rok wcześniej mogła się pochwalić bardzo dużym zyskiem.

Na koniec 2022 wyniósł on (zysk netto) blisko 395 milionów złotych, gdy tymczasem ubiegły rok spółka zakończyła na minusie (strata netto) na poziomie prawie 26 milionów złotych.
Wpływ na to miało kilka czynników. Główne z nich, to znacznie mniejsze przychody ze sprzedaży węgla spowodowane spadkiem cen tego surowca energetycznego (ceny węgla wróciły do poziomu sprzed wojny na Ukrainie). W 2023 roku przychód Grupy Bumech , ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (głównie węgla) wyniósł 1,11 miliarda złotych a w roku ubiegłym tylko 0,667 miliarda. Z drugiej strony wzrosły znacznie koszty działalności spółki. Tak zwany koszt własny sprzedaży w 2022 roku były na poziomie nieco ponad 0,5 miliarda złotych przy koszcie wynoszącym w ubiegłym roku już blisko 0.646 miliarda. Było to związane chociażby z dużymi nakładami inwestycyjnymi poniesionymi przez spółkę w celu poprawy bezpieczeństwa, modernizacji procesów produkcyjnych oraz rozwojem nowych technologii. Poczynione nakłady – zakładają władze spółki – mają zaprocentować w kolejnych latach.

google_news