Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec

Śląskie: prawie 100 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

ZUS w Bielsku-Białej. Fot. z archiwum ZUS

W województwie śląskim jest prawie 100 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Zdecydowaną większość stanowią obywatele Ukrainy, których jest w regionie ponad 71 tys. Oddziały ZUS na terytorium województwa śląskiego ubezpieczają osoby deklarujące obywatelstwo co najmniej 90 państw.

200 krajów

Dane z połowy tego roku wskazują, że w Polsce już ponad 1 085 mln osób fizycznych z innym paszportem niż polski jest zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS. Za legalnie pracujących obcokrajowców firmy i przedsiębiorcy opłacają składki, które zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To z tego „koszyka” co miesiąc wypłacane są emerytury i renty.

– Najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych są obywatele Ukrainy. W rejestrach ZUS jest ich niemal 745 tysięcy i stanowią

69 procent wszystkich obcokrajowców. Drugą co do liczebności narodowością są Białorusini, których jest 120 tysięcy, a trzecią Gruzini w sile ponad 27 tysięcy osób. Nasze dane wskazują, że obecnie przedsiębiorcy w skali kraju deklarują opłacanie składek za obywateli co najmniej 200 państw – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
W Polsce, od jesieni ubiegłego roku liczba cudzoziemskich pracowników i ubezpieczonych wzrosła
o 18 tys. Jeszcze w listopadzie 2022 r. do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 1 milion 67 tys. osób, które podawały inne obywatelstwo niż polskie. Po raz pierwszy poziom miliona obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS został przekroczony w połowie 2022 r.

Śląskie

W województwie śląskim ubezpieczonych przybyszów z innych krajów jest obecnie dokładnie 92,5 tys. Zbliżone dane śląskie oddziały ZUS notowały tylko w listopadzie minionego roku. Wówczas w regionie było 90,4 tys. osób spoza Polski legalnie przebywających, pracujących i ubezpieczonycw ZUS.
Najliczniejszą grupę cudzoziemców w regionie stanowią obywatele Ukrainy – 71,1 tys. Sąsiedzi zza wschodniej granicy to niemal 77 proc. ogółu ubezpieczonych obcokrajowców w regionie. Ponadto w śląskich oddziałach ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych jest ponad 5,7 tys. Gruzinów i to oni są drugą co do liczebności grupą cudzoziemców. Podium zamykają obywatele Białorusi, których jest przeszło 4,4 tys.

Chorzów naj

Na Górnym Śląsku najwięcej, bo 21,4 tysięcy osób deklarujących obywatelstwo inne niż polskie ma w swojej bazie chorzowski oddział ZUS. W tym oddziale jest też najwięcej zarejestrowanych osób z obywatelstwem ukraińskim – prawie 15,9 tysięcy. Na drugim miejscu jest oddział ZUS w Częstochowie, który wykazuje prawie 16,4 tysięcy osób fizycznych z innym obywatelstwem niż polskie. Charakterystyczne dla tego oddziału jest to, że jest tu najwięcej w województwie śląskim ubezpieczonych obywateli Białorusi. Dokładnie 1453. Najmniej cudzoziemców jest zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziale w Sosnowcu, bo niecałe 8,7 tys.

Liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mają podane obywatelstwo inne niż polskie według oddziałów ZUS (alfabetycznie):

google_news
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
cudzoziemcy poprawni
cudzoziemcy poprawni
1 rok temu

Aha, i nie ma nikogo z krajów innych (broń Boże muzułmańskich) niż Ukraińcy, Białorusini, Gruzini

BB
BB
1 rok temu

zgadza się herr Tusk był oburzony ,że do Polski przybyli ludzie z Islamskiej Republiki Iranu czy Islamskiej Republiki Pakistanu ,jak stwierdził zło czai się za rogiem ,w Bielsku też.