Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje!

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Żywcu. Fot. Materiał prasowy

PIERWSZY ETAP ZABEZPIECZENIA OSUWISKA. BEZPIECZNIEJ W PRZYBĘDZY

Starostwo Powiatowe w Żywcu zakończyło zadanie „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej nr 1483S Żywiec – Przybędza w km od 2+909 do km 3+283 w m. Przybędza – etap I”.

Wspomniane osuwisko powstało na drodze powiatowej na Horolnej. Wcześniej była to droga gminna, a jeszcze wcześniej droga krajowa, gdzie przed oddaniem do użytku pobliskiego odcinka drogi ekspresowej S69 (obecnie S1), notowano spore obciążenie ruchu.

– W ramach inwestycji zabezpieczenia osuwiska, oprócz robót ziemnych, wykonano 374 metry muru oporowego i drenaż korytkowy. Koszt inwestycji wyniósł 1,8 miliona złotych. Należy podkreślić, że jest to pierwszy etap tej inwestycji. Kolejny rozpocznie się już wkrótce – zapowiada starosta żywiecki Adrian Midor.

CO PROPONUJĄ SZKOŁY ŚREDNIE?

Znane są już kierunki i liczba oddziałów w przyszłym roku szkolnym w poszczególnych szkołach średnich prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk wskazuje, że przyszły rok szkolny będzie wyjątkowo trudny, ponieważ będzie o połowę mniej absolwentów kończących szkoły podstawowe na Żywiecczyźnie ! Zatem do pierwszych klas szkół średnich trafi zdecydowanie mniejsza liczba uczniów w porównaniu do tej, jaka była we wrześniu 2023 roku.

– To efekt rozwiązań systemowych, które dawały rodzicom możliwość wcześniejszego wysłania dzieci do szkoły oraz z odnotowanego z roku na rok niżu demograficznego. Stąd pojawił się problem, by tak dostosować liczbę oddziałów do liczby młodzieży, aby utrzymać najważniejsze kierunki kształcenia oraz nie dopuścić do zwolnień nauczycieli – tłumaczy wicestarosta. – Po wnikliwych analizach trwających od zeszłego roku i uzgodnieniach z każdym z dyrektorów szkół, myślę, że udało nam się wypracować racjonalne rozwiązanie, które pozwoli utrzymać sieć powiatowych szkół średnich na wysokim poziomie.

NOWE BOISKA PRZY „MECHANIKU”

Przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, czyli popularnym „Mechaniku”, otwarto nowy kompleks boisk.

Starosta żywiecki Adrian Midor mówi, że przy największej szkole średniej w powiecie żywieckim powstały trzy boiska o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Pierwsze z nich to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 51,59 m na 23,70 m, gdzie można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną czy tenisa ziemnego. Drugie z boisk, o wymiarach 20,29 m na 23,70 m, jest do gry w siatkówkę, a trzecie, o wymiarach 34,42 m na 25,30 m, do koszykówki.

– Poza tym wykonano montaż bramek, słupów i koszy do koszykówki, a wokół boisk powstały piłkochwyty o wysokości 6 i 4 metrów oraz chodnik. Całość kosztowała ponad 1 milion złotych – podkreśla starosta Adrian Midor, który dodaje, że inwestycja „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” mogła zostać wykonana dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

Tytułowe hasło-apel już po raz kolejny wystosowały władze powiatu żywieckiego wraz z podległą sobie jednostką, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk mówi, że poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych dla dzieci, które pozbawione są własnego domu.

– Każde dziecko potrzebuje ciepła rodzinnego, szczęśliwego dzieciństwa, miłości i akceptacji, aby w przyszłości potrafiło stworzyć kochającą się i w pełni funkcjonalną rodzinę. Jeżeli w głębi serca ktoś czuje, że chce zostać rodzicem zastępczym, ale pojawiają się wątpliwości, bądź ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, to zapraszamy do kontaktu – podkreśla wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przy ul. Słonki 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod numerami telefonów: 33 861 94 19 lub 861 93 36, wewnętrzny 3.

– W centrum udzielone zostaną wszelkie niezbędne informacje o tym, jak zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne, procedury oraz jakie wsparcie udzielane jest rodzinom zastępczym – dodaje wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

DRUGIE URODZINY SPÓŁKI POGOTOWIA

1 lutego drugą rocznicę działalności świętowała spółka Ratownictwa Medycznego w Żywcu.

Spółka zastąpiła Dział Pomocy Doraźnej z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. 100 proc. udziału ma w niej Starostwo Powiatowe w Żywcu.

– Aż trudno uwierzyć, że to dwa lata! Minęły szybko, ale ten czas nam nie uciekł. Rozwinęliśmy skrzydła, dużo udało się zrobić, zmodernizować, zbudować, unowocześnić. Mamy wspaniały zespół ludzi, budujemy silną i stabilną markę, podnosimy jakość i cały czas chcemy się rozwijać – mówi Piotr Dziedzic, prezes spółki.

Warto podkreślić, że w spółce pracuje łącznie 109 osób. Swoje wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego spółka ma w Żywcu (dwie karetki typu specjalistycznego „S” i podstawowego „P”), Gilowicach („P”), Jeleśni („P”), Lipowej („P”), Rajczy („P”) i Węgierskiej Górce („P”).

– Widzimy, że nasza spółka jest bardzo dobrze zarządzana i wspaniale się rozwija. Ubiegły rok zakończyła z zyskiem na około 300 tysięcy złotych. Sukcesywnie wymieniane są ambulanse na nowe. W tym roku planowana jest także wymiana karetki w Węgierskiej Górce – zaznacza starosta żywiecki Adrian Midor.

google_news