Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje!

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Żywcu. Fot. Materiał prasowy

INWESTUJĄ W OŚWIATĘ I UCZNIÓW

Oświata to oczko w głowie Zarządu Powiatu Żywieckiego. Wielomilionowe inwestycje, jakie przeprowadzono w ostatnich latach, są naprawdę imponujące. Odnowione elewacje budynków I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych to niewątpliwie ozdoby ścisłego centrum Żywca.

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk podkreśla, że spore inwestycje w infrastrukturę oświatową stały się możliwe dzięki działaniu nie tylko włodarzy, ale i pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu, przy pozyskiwaniu dotacji oraz zaangażowaniu dyrektorów szkół i ich pracowników. Do największych tegorocznych inwestycji należy m.in. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”. Całkowita wartość tego projektu wynosi 21,5 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu (w tym największe przedsięwzięcie – budowa nowej sali sportowej przy I LO i modernizacja wnętrz liceum). Kolejne ważne inwestycje to „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu” za 3,360 mln zł (dofinansowanie 2,350 mln zł z programu Olimpia) czy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce”, czyli budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – 280 tys. zł (dofinansowanie 247,6 tys. zł z RPO WSL 2014-2020).

W tym roku pozyskaliśmy również dofinansowania na stworzenie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności. Jedno BCU powstanie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej, słonecznej. W tym przypadku całkowita wartość projektu wynosi 14,1 mln zł, z czego dofinansowanie z KPO to 11,7 mln zł. Drugie BCU powstanie przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe. Tu wartość zadania to 13,1 mln zł, a dofinansowanie z KPO wynosi 10 mln zł – tłumaczy wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Jak podkreśla, inwestycje w bazę oświatową to inwestycje w podniesienie poziomu edukacji, a w konsekwencji w młodzież z Żywiecczyzny, która podjęła edukację w szkołach średnich prowadzonych przez żywieckie starostwo.

Podnosząc standardy w budynkach i poziom nauczania, chcemy zachęcić uczniów szkół podstawowych, by dalszą naukę kontynuowali na Żywiecczyźnie. Chcemy ich też doceniać poprzez system stypendiów – dodaje wicestarosta.

Utalentowana młodzież może liczyć na stypendium za wyniki w nauce. W tym roku z budżetu powiatu przeznaczono na to 174 260 zł. Uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w olimpiadach, turniejach i konkursach, mogą liczyć na nagrody finansowe. Tegoroczne nagrody indywidualne odebrało 74 uczniów, a drużynowe wyróżnienia otrzymało 12 zespołów. Łącznie na nagrody przeznaczono 90 800 zł.

Oczywiście nie zapominamy o zdolnych uczniach, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej. Dla nich mamy stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych. W tym przypadku przeznaczyliśmy na to 42 tys. zł – dodaje wicestarosta.

Warto również podkreślić, że co roku z budżetu powiatu przyznawane są nagrody i wyróżnienia starosty żywieckiego za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku poprzednim. Tegoroczna pula wyniosła 17 350 zł. Wśród sportowców jest spora liczba uczniów szkół średnich prowadzonych przez żywieckie starostwo.

INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Powiat Żywiecki w mijającym roku na inwestycje drogowo-mostowe wydał ponad 53,4 mln złotych. Środki przeznaczono między innymi na przebudowę, modernizację i remont dróg powiatowych. Wprowadzono także nowe rozwiązania związane ze zmianą organizacji ruchu oraz dokonano poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych – mówi starosta żywiecki Adrian Midor.

Przykłady większych inwestycji zrealizowanych w tym roku to:

* Przebudowa sieci dróg powiatu żywieckiego za 19 mln zł

* Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w Żywcu za 4,3 mln zł

* Przebudowa odcinka DP 1419S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w Koszarawie za 4,3 mln zł

* Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK (budowa trasy rowerowej w gminie Ujsoły) za 3,5 mln zł

* Remont dróg powiatowych w gminach Węgierska Górka, Rajcza i Świnna za 2,87 mln zł

* Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu DP 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w Pewli Małej za 3 mln zł

* Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP 1434S Węgierska Górka – Żabnica wraz z przebudową urządzeń obcych w Żabnicy za 1,5 mln zł

* Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Rycerce Dolnej i Rycerce Górnej za 1,5 mln zł (inwestycja realizowana wspólnie z gminą Rajcza – wartość całkowita 10,5 mln zł)

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w gminie Gilowice wraz z budową chodnika za 1,17 mln zł (inwestycja realizowana wspólnie z gminą Gilowice – wartość całkowita 5,7 mln zł)

* Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w Ślemieniu za 1,5 mln zł (inwestycja realizowana wspólnie z gminą Ślemień – wartość całkowita 6 mln zł)

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa w Glince za 600 tys. zł (inwestycja realizowana wspólnie z gminą Ujsoły – wartość całkowita 3,8 mln zł)

SZPITAL I RATOWNICTWO IDĄ DO PRZODU!

Mimo że od 24 września 2020 roku Szpital Żywiec prowadzony jest przez spółkę ICZ Healthcare, władze powiatu żywieckiego nie tylko na bieżąco interesują się tym, co dzieje się w placówce, ale także wspomagają jej działanie. Rozwija się również spółka Ratownictwo Medyczne w Żywcu, w której 100 proc. udziału ma Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Starosta żywiecki Adrian Midor mówi, że mijający rok był udany dla rozwoju żywieckiego szpitala.

Po trzech latach nastąpiła pewna stabilność w tej placówce. To, co nas cieszy, to fakt, że szpital cały czas się rozwija. Ktoś powie, że prowadzi go podmiot prywatny, ale przecież służy on naszym mieszkańcom – podkreśla starosta Adrian Midor.

Przypomina, że w tym roku w szpitalu uruchomiono stację dializ, co było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony starostwa i 13 gmin z Żywiecczyzny.

Środki od samorządów pozwoliły na zakup nowych stanowisk dializacyjnych, a 340 tysięcy złotych wsparcia od starostwa przeznaczono na kompletne wyposażenie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą. Stacja dializ może obsłużyć ponad 40 pacjentów na dobę – zaznacza starosta Adrian Midor.

Dodaje, że również w tym roku uruchomiony został niezwykle ważny oddział kardiochirurgiczny.

Jest on wysokospecjalistyczny, a zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób serca i układu krążenia. Na tym oddziale wykonywane są m.in. zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych i wszczepiana zastawek serca, a także interwencje chirurgiczne w przypadku ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej – zaznacza starosta.

Usprawniono także działanie izby przyjęć, rozdzielając obsługę nagłych przypadków i pacjentów do przyjęć planowanych. Z kolei w lipcu uruchomiono poradnię kardiologiczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Inne uruchomione w tym roku poradnie specjalistyczne mające kontrakt z NFZ to nefrologiczna i urologiczna.

Powiatowi włodarze są także zadowoleni z rozwoju spółki Ratownictwa Medycznego w Żywcu, której właścicielem jest starostwo. To spółka, która powstała na bazie Działu Pomocy Doraźnej funkcjonującego w strukturach zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Spółka Ratownictwo Medyczne w Żywcu posiada swoje karetki z zespołami ratowników medycznych, które stacjonują w Żywcu, Gilowicach (od maja 2022 roku), Jeleśni, Lipowej (od maja 2022 roku), Rajczy i Węgierskiej Górce. W bieżącym roku, dzięki dotacjom, spółka Ratownictwa Medycznego zakupiła dwa nowe ambulanse, które zastąpiły dotychczasowe wysłużone karetki. To mercedes za 595 924,50 zł (stacjonuje w Rajczy) i volkswagen za 675 913,50 zł (stacjonuje w Lipowej).

google_news