Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje! – WIDEO | ZDJĘCIA

Budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu
ROBOTY NA DROGACH POWIATOWYCH

Wśród licznie prowadzonych inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Żywcu oczywiście nie brakuje i drogowych, które są jednymi z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Żywiecczyzny.

Obecnie na drogach powiatowych trwają pozimowe remonty, co może powodować niewielkie utrudnienia w ruchu. Na chwilę obecną prace remontowe zakończono w Żywcu, Świnnej, Jeleśni, Koszarawie, Rajczy i Ujsołach. Ale nie brakuje i większych prac. Niedawno zakończono remont odcinka drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej pomiędzy miejscowym kościołem a pętlą autobusową. Trwają prace przy budowie chodnika i modernizacji drogi powiatowej w Ślemieniu od granicy z Gilowicami aż do skrzyżowania na Jasną Górkę.

– To spora inwestycja i niezwykle ważna na tym odcinku drogi, który ma sporo zakrętów, a miejscami brakowało poboczy. Po zakończeniu prac to się zmieni. Mieszkańcy, przede wszystkim dzieci idące do szkoły, będą mogli się bezpiecznie poruszać – mówi starosta żywiecki Adrian Midor.

Prowadzone są również prace na drodze powiatowej w Koszarawie. Trwa także remont odcinka chodnika na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Piłsudskiego z ul. Batorego w Łodygowicach.

– Wspomniane inwestycje możliwe są dzięki przychylności i bardzo dobrej współpracy z gminami, które znacząco partycypują w kosztach – podkreśla starosta Adrian Midor, który dodaje, że lada chwila pełną parą ruszy kolejna niezwykle ważna inwestycja w Żywcu.

– Chodzi o wzmocnienie odcinka drogi powiatowej na długości 361 metrów w ciągu ulicy Komonieckiego. To droga, która łączy centrum Żywca z dzielnicą Moszczanica oraz z Rychwałdem – zaznacza starosta.

A, jak zapewnia, to jeszcze nie wszystko jeśli chodzi o inwestycje drogowe na Żywiecczyźnie.

– Przy kilku prowadzimy jeszcze procedury przetargowe, a przy części innych uzgadniamy z gminami, które chcą również partycypować w kosztach – mówi starosta Adrian Midor.

BRANŻOWE CENTRA ROSNĄ W OCZACH

W imponującym tempie powstają nowe Branżowe Centra Umiejętności w Żywcu przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Przed rokiem Starostwo Powiatowe w Żywcu pozyskało dotację na stworzenie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności. Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, czyli popularnej „Budowlance”, pełną parą idą prace przy przebudowie i rozbudowie budynku warsztatów. To właśnie tam planowane jest kształcenie w zawodach z dziedziny instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.

Z kolei przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, czyli popularnym „Mechaniku”, dobiega końca remont pomieszczeń na terenie byłych warsztatów. W tym przypadku Branżowe Centrum Umiejętności będzie zajmować się kształceniem w zawodach związanych z dziedziną odnawialnych źródeł energii. Szacunkowa wartość dla tych dwóch projektów wynosi ponad 27,6 miliona złotych.

Wicestarosta Stanisław Kucharczyk mówi, że starostwo cały czas chce rozwijać szkolnictwo zawodowe, a służyć temu mają różne inwestycje, ale i specjalne projekty. Właśnie rusza nowy projekt „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” o wartości ponad 5,6 miliona złotych.

– To projekt, który obejmuje rozwój kształcenia zawodowego w kierunkach zgodnych z przyjętym procesem transformacji, podniesieniem atrakcyjności i wzrostem jakości nauczania w szkołach branżowych. Planujemy prowadzić kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności dla nauczycieli, płatne staże zawodowe dla uczniów oraz doposażyć klasy i pracownie szkolne w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo chcemy rozwijać współpracę szkół branżowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi – wylicza wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

TRWA NABÓR DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Przed ósmoklasistami dylemat, co do wyboru szkoły średniej. Z pomocą przychodzi Starostwo Powiatowe w Żywcu, które przygotowało specjalny informator dla absolwentów szkół podstawowych.

Żywieckie starostwo prowadzi 10 placówek, z czego 8 w Żywcu, a pozostałe dwie w Milówce i Węgierskiej Górce.

– Mając na uwadze udogodnienia w analizowaniu ofert edukacyjnych naszych szkół średnich, przygotowaliśmy „Informator Edukacyjny 2024/2025”, w którym znajdują się informacje dotyczące oferowanych kierunków kształcenia w naszych placówkach oświatowych – mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Informator w formie elektronicznej znajduje się – TUTAJ.

***

Ważne terminy!

Do 29 maja należy złożyć wniosek wraz z dokumentami, w tym zmianę wniosku, do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.

Do 17 czerwca – należy złożyć wniosek wraz z dokumentami, w tym zmianę wniosku, do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej oddziały ogólnodostępne.

 

 

google_news