Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje! – WIDEO

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Żywcu. Fot. Materiał prasowy

ADRIAN MIDOR NOWYM STAROSTĄ

Z końcem października nowym starostą żywieckim został Adrian Midor. Wybór nowego starosty był konieczny, bo dotychczasowy powiatowy włodarz Andrzej Kalata został senatorem.

Nowego starostę, i tym samym nowy Zarząd Powiatu Żywieckiego, wybierano w tajnym głosowaniu podczas sesji Rady Powiatu Żywieckiego 30 października. Zanim doszło do głosowania, skład Rady Powiatu uzupełnił Jacek Kotrys z Glinki, który objął mandat radnego powiatowego po Andrzeju Kalacie z listy PiS w okręgu wyborczym nr 6 (obejmuje gminy Milówka, Rajcza i Ujsoły). Wybór Adriana Midora na stanowisko starosty poparła większość radnych powiatowych. Potem dokonano wyboru nowego Zarządu Powiatu. Wicestarostą ponownie został Stanisław Kucharczyk, a nieetatowymi członkami Zbigniew Gąsiorek i Jan Witkowski. Nową osobą w zarządzie jest natomiast Aleksandra Legierska.

Chciałbym, aby pozostała ta dobra tradycja, gdzie działaliśmy ponad podziałami politycznymi. Nie myślałem, że tu stanę, w tym miejscu. Tak się złożyło, że dotychczasowy starosta został senatorem. Andrzej Kalata osiągnął w powiecie bardzo dużo. Jego największy sukces to oczywiście nowy szpital. Mam nadzieję, i jestem przekonany, że senator Andrzej Kalata będzie nas wspierał. Chciałem zapewnić o kontynuacji tych dotychczasowych działań. Dodajmy też, że mamy pierwszą kobietę w Zarządzie Powiatu od chwili reaktywacji powiatów w 1999 roku – powiedział po wyborze nowy starosta.

Starosta żywiecki Adrian Midor

Adrian Midor to mieszkaniec Żywca. Urodził się w 1986 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie zdobył wykształcenie wyższe z filozofii oraz pedagogiczne ze specjalnością zarządzanie kryzysowe. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jesienią 2014 roku został radnym powiatu żywieckiego z listy PiS. Mieszkańcy Żywca ponownie wybrali go do Rady Powiatu jesienią 2018 roku, również z listy PiS, ale tym razem został nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu. Do czasu wyboru na starostę, przez kilkanaście lat pracował w I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu, gdzie uczył przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Przez pewien czas uczył także w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. W swojej działalności społecznej był między innymi przez kilka lat przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Żywcu.

CORAZ LEPSZA JAZDA PO DROGACH POWIATOWYCH!

W ostatnich miesiącach, ku ogromnemu zadowoleniu mieszkańców Żywiecczyzny, a zwłaszcza kierowców, wykonano aż kilkanaście kilometrów nowych nawierzchni dróg powiatowych!

Jak podkreśla starosta żywiecki Adrian Midor, w głównej mierze ma to związek z pozyskaniem przez Starostwo Powiatowe w Żywcu kwoty aż 14,250 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozwoliło nam to na wykonanie blisko kilometrowych odcinków dróg powiatowych w każdej z 15 gmin! Był to oczywiście nasz sztandarowy projekt drogowy, ale oprócz tego wykonaliśmy lub jeszcze prowadzimy szereg innych inwestycji drogowych czy mostowych, które finansowane są z budżetu starostwa, z dofinansowania zewnętrznego czy przy partycypacji w kosztach z poszczególnych gmin – mówi starosta Adrian Midor.

Wśród wielu ostatnio zakończonych inwestycji warto wymienić między innymi 554-metrowy odcinek ulicy Sporyskiej w Żywcu Sporyszu za ponad 693 tys. zł. Ponadto wyremontowano 294-metrowy odcinek w Sopotni Małej za ponad 196 tys. zł. W centrum Lipowej przy współpracy z tamtejszym Urzędem Gminy wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 630 metrów od Szkoły Podstawowej do stacji paliw przy skrzyżowaniu z ul. Promienną. Dodatkowo odbudowano zniszczony chodnik od szkoły do skrzyżowania z drogami w kierunku Pietrzykowic i Ostrego. Nowej nawierzchni na długości 450 metrów doczekała się ul. Wspólna w Łękawicy, co kosztowało ponad 350 tys. zł. Przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej na ul. Piłsudskiego w górnej części Łodygowic: jednego na długości 133 metrów za ponad 426 tys. zł, a drugiego na 560 metrach za ponad 330 tys. zł. Z kolei w Żabnicy za ponad 326 tys. zł powstał długo wyczekiwany chodnik wraz z przebudową urządzeń na długości 402 metrów.

To oczywiście nie wszystkie inwestycje, bo część z nich trwa lub dopiero się rozpocznie. Jedną z ważniejszych będzie remont mostu na pograniczu Ujsół i Soblówki. Prace za około 650 tys. zł zostaną tu wykonane w pierwszej połowie przyszłego roku – dodaje starosta Adrian Midor.

Były starosta, a obecny senator Andrzej Kalata (z lewej) i nowy starosta Adrian Midor (z prawej) podczas obioru wyremontowanej ul. Sporyskiej w Żywcu

25-LECIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

W sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbył się jubileusz 25-lecia powiatu żywieckiego.

Na świętowanie wybrano datę 6 listopada, która nie była przypadkowa, bo dokładnie 25 lat temu tego dnia odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Żywieckiego, podczas której na funkcję przewodniczącego rady wybrano Zbigniewa Bugaja, a na starostę Andrzeja Zielińskiego. Wicestarostą został wówczas Stanisław Lach, a etatowym członkiem zarządu Władysław Sanetra.

W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej, przedstawiciele firm i stowarzyszeń współpracujących z samorządem powiatowym, przedstawiciele Szpitala Żywiec, radni powiatu obecnej i poprzednich kadencji, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy naszych szkół i jednostek organizacyjnych – mówi wicestarosta Stanisław Kucharczyk, który pracował w starostwie w latach 1999-2007, a stanowisko wicestarosty piastuje od 2014 roku.

Uroczystość rozpoczęto od minuty ciszy za zmarłych radnych i pracowników starostwa. W trakcie jubileuszu zaprezentowano film podsumowujący 25 lat działalności samorządu powiatowego oraz wręczono wyróżnienia dla radnych pełniących tę funkcję od 25 lat oraz byłych starostów Andrzeja Zielińskiego i Andrzeja Kalaty.

W ramach podziękowań wręczono także drobne upominki pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych, którzy od 1999 roku tworzą wizerunek profesjonalnego i przyjaznego urzędu. Uroczystość uświetniła reprezentacja Asysty Żywieckiej oraz artyści, którzy zadbali o muzyczną oprawę jubileuszu: Wiktor Alisch, Maria Suchoń, Romulada Baczyńska, Łukasz Piętka, Sebastian Sołdrzyński, Rafał Zapaśnik, Dorota Zaziąbło, Dominik Grab i Seweryn Piętka. Całość zakończył koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Szymona Piątka.

google_news