Cieszyn Kultura i rozrywka

Strumień: Macierz z nowym zarządem

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu spotkali się członkowie miejscowego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność koła, a także wybrano nowy zarząd.

Prezesem koła został Bronisław Świeży. Zastąpił on Anastazję Żur, która postanowiła nie ubiegać się o ponowny wybór na to stanowisko. Wiceprezesami koła zostały: Lilla Salachna-Brzoza oraz Honorata Kuś. Sekretarzem będzie Adam Gawron, a pieczę skarbnika sprawować będzie Krystyna Nowak. Członkiem zarządu został również Zdzisław Rusin. Członkowie koła podziękowali za dotychczasową pracę Anastazji Żur, a także Halinie Miły, która była skarbnikiem stowarzyszenia przez 33 lata.

google_news