Wydarzenia Cieszyn

Strumień: Honory i wyróżnienia dla zasłużonych dla gminy

Fot. UM Strumień

Wyjątkowy charakter miała wczorajsza uroczysta sesja Rady Miejskiej Strumienia.

Odbyła się ona w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej przygotował na tę okazję specjalny program artystyczny. Podczas wydarzenia burmistrz Strumienia Anna Grygierek  wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem Greniem wręczyli nagrody dla zasłużonych dla gminy Strumień. Uchwałą rady miejskiej, na wnioski miejscowej społeczności – stowarzyszeń czy rad sołeckich, wyróżnienia odebrali:

Zasłużony dla Bąkowa:
Leszek Farana – za wieloletnią, bezinteresowną działalność społeczną na rzecz sołectwa Bąków, w szczególności w Ludowym Klubie Sportowym „Zryw” Bąków,
Dominik Holisz – za bezinteresowne zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz sołectwa Bąków.

Zasłużony dla Drogomyśla:
Renata Sabiniok – za aktywny udział w życiu społecznym sołectwa Drogomyśl oraz jego promocję poprzez popularyzację alternatywnej formy działalności rolniczej,
Marian Szczypka – za wieloletnią działalność społeczną na rzecz sołectwa Drogomyśl, przejawiającą się dbałością o estetykę miejscowości i organizację cyklicznych imprez dla dzieci.

Zasłużony dla Pruchnej:
Irena Heczko – za bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Pruchna, w szczególności za pomoc w funkcjonowaniu różnych organizacji, Ewa Raszka – za bezinteresowną działalność na rzecz Pruchnej, w szczególności za propagowanie wartości chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży oraz promocję sołectwa poprzez napisanie książki pt. „Zarys dziejów i życia społecznego wsi Pruchna”,
Ferdynand Sajdok – za bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Pruchna oraz wieloletnią służbę na rzecz OSP w Pruchnej.

Zasłużony dla Strumienia:
Teresa Cholewińska – za ocalenie od zapomnienia kultury i zwyczajów regionalnych czynem, słowem i śpiewem,
Barbara Labza – za bezinteresowną pomoc i wsparcie potrzebujących mieszkańców miasta.

Zasłużony dla Zabłocia:
Agnieszka Motylewska – za bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Zabłocie oraz jego promocję poprzez działalność artystyczną w Zespole „Szpasowici”.

Zasłużony dla Zbytkowa:
Krystyna Płonka – za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Zbytkowa, w szczególności w Kole Gospodyń Wiejskich i Przedszkolu oraz budowanie wspólnoty w sołectwie,
Alina Wawrzyczek – za wydatne zaangażowanie w życie społeczne Zbytkowa, wykorzystanie umiejętności organizacyjnych w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz niekonwencjonalne metody budowania porozumienia z młodym pokoleniem.

Zasłużony dla gminy Strumień:
Anna Mazur – za wspieranie kultury, bezinteresowne organizowanie koncertów, propagowanie poezji i gwary ludowej wśród mieszkańców oraz pracę społeczną na rzecz gminy Strumień,
Stanisław Lapczyk – za osobiste zaangażowanie w promocję gminy Strumień, bezinteresowną pomoc lokalnej społeczności, za otwartość i szeroką działalność charytatywną.

google_news