Bielsko-Biała E-edukacja

Stypendia dla najzdolniejszych

Fot. Marcin Płużek

Wczoraj (16 października) w sali sesyjnej bielskiego ratusza wodociągowa spółka Aqua uroczyście wręczyła stypendia najzdolniejszym bielskim uczniom i studentom. Otrzymało je 40 młodych ludzi.

Są one przyznawane w ramach gminnego programu Rodzina Plus, a Aqua funduje je już od 9 lat.

Aby otrzymać stypendium uczeń czy student musi spełnić trzy podstawowe warunki. Mieć wysoką średnią ocen (uczniowie 4,75 a studenci 4.0). Brać udział w olimpiadach i konkursach. Należeć i udzielać się w organizacjach młodzieżowych czy innych stowarzyszeniach (harcerstwo, kluby sportowe, wolontariat itp.)

Tradycyjnie stypendia przyznawane są dla dziesięciu uczniów z każdego rodzaju szkół (podstawa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) oraz dla 10 studentów. Stypendium przyznawane jest na rok. Nominowany otrzymuje w tym czasie, co miesiąc ustaloną kwotę pieniędzy.

 

navigate_before
navigate_next

google_news