Bielsko-Biała Kultura i rozrywka

Twórcy i animatorzy kultury nagrodzeni

Starosta Andrzej Płonka i przewodniczący rady Jan Borowski zaprosili szczególnie zasłużone osoby na noworoczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury powiatu bielskiego.

– Rok 2016 obfitował w liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania artystyczne. Dzisiejsze spotkanie jest więc okazją do złożenia gratulacji i wyrazów uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury w naszym powiecie, zarówno instytucjom jak i przedstawicielom świata kultury – spotkanie rozpoczął starosta, który wraz z przewodniczącym rady złożył gratulacje i upominki wyróżnionym.

Uroczystość śpiewem rozpoczął zespół „Włóczykije” pod kierownictwem Aleksandry Stępień, który w ubiegłym roku obchodził 10-lecie działalności.

Podczas uroczystej gali za ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego nagrody otrzymali:

Ks. Cezary Dulka – proboszcz bestwińskiej parafii Wniebowzięcia NMP, który od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ochrony zabytków. Dzięki jego staraniom odsłonięte zostało szesnastowieczne epitafium – pomnik wojewody krakowskiego i kasztelana oświęcimskiego Stanisława Myszkowskiego, właściciela Bestwiny i fundatora kościoła i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich z Morawicy. Unikatowy zabytek, prawdopodobnie jedyny taki w woj. śląskim ukryty był dotychczas za osiemnastowiecznym ołtarzem głównym kościoła.

Dr nauk medycznych Franciszek Maga – osoba darzona w gminie Bestwina powszechnym szacunkiem i wielką sympatią – nie tylko znakomity lekarz, ale też społecznik, który na przestrzeni lat przyczynił się do rozwoju gminy, ocalenia jej dóbr kultury i zachowaniu pamięci o dziejach przodków. Jest spoiwem ponad podziałami, łącznikiem między czasami dawnymi i nowymi, przykładem dla młodych i przyjacielem dla starszych. Dzięki jego staraniom i zorganizowanych przez niego środków finansowych, przekazano zabytkowy dzwon z 1504 r. parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. W roku 2013 wydał 400 stronicową książkę „Bestwina i moja droga”, w której – obok wątków autobiograficznych – wplecione są dzieje Bestwiny i Polski.

Jan Kos – prezes Towarzystwa Przyjaciół Porąbki. Człowiek mocno zaangażowanym w działania na rzecz ochrony i odbudowy zabytków na terenie gminy Porąbka. Dzięki jego ciągłym staraniom o pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych instytucji publicznych, zrewitalizowano m.in. przydrożne kapliczki i kaplice w sołectwie Porąbka oraz figury i inne obiekty sakralne.

Kolejne wyróżnienia trafiły do animatorów życia kulturalnego lokalnej społeczności.

W kategorii folklor i rękodzieło nagrodzeni zostali:

Krystyna Mirocha ZPiT „Kozianie”. Wieloletnia instruktorka w Domu Kultury w Kozach. Organizatorka działań edukacyjnych i animacyjnych, od 1986 roku choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”. Doskonały fachowiec i troskliwa opiekunka dzieci i młodzieży stawiającej swoje pierwsze kroki w Domu Kultury, służąca radą i wsparciem w każdej sytuacji.

Zespół Regionalny „Jasieniczanka” propagujący folklor Śląska Cieszyńskiego. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Maria Szubert. Zespół zdobył wyróżnienie w Europejskim Konkursie “Rozśpiewany Śląsk” 2016 w Chorzowie oraz Grand Prix podczas XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Koszęcinie. W dorobku zespołu są dwie płyty CD z popularnymi melodiami z regionu Śląska Cieszyńskiego.

Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie”. Zespół powstał w 1986 roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Genowefy Kopeć. Jego cechą charakterystyczną jest wielopokoleniowość. Obecny przedział wiekowy „Międzyrzeczan” wynosi od 3 lat do 78 lat. „Międzyrzeczanie” krzewią tradycje Śląska Cieszyńskiego w tym zachowanie dawanych obrzędów oraz mowy regionu i stroju. Zespół aktywnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach sołeckich, gminnych i powiatowych.

Patrycja Styrna, która od 10 lat specjalizuje się w tworzeniu wyrobów ceramicznych. O swojej ceramice mówi: „Nie mam prac w galeriach sztuki, ale są w wielu domach, restauracjach, zagrały w filmach, pojawiają się w gazetach, w Polsce i za granicą, są w użyciu, więc… żyją. To jest dla mnie największą radością.” Współpracuje z projektantami wnętrz, szefami kuchni, scenografami, fotografami tworząc projekty pod konkretne zamówienia. Jej prace dostępne są w kilku internetowych czołowych galeriach z polskim rękodziełem, Prowadzi własną małą galerię w Szczyrku.

Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz. Absolwentka wychowania plastycznego na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Jej ulubioną techniką jest malarstwo witrażowe. Wykonuje dekoracje okolicznościowe do kościołów i innych obiektów, maluje freski na ścianach. W Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach prowadzi zajęcia ceramiczne i plastyczne oraz zajęcia twórczości plastyczno-ceramicznej dla najmłodszych. Jest aktywną twórczynią lokalnych wystaw i kiermaszów. Od 2014 roku wraz z mężem prowadzi Centrum Działań Twórczych Maj-Art zajmujące się organizacją warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które otrzymało certyfikat za wyroby ceramiczne z wykorzystaniem motywów beskidzkich i ludowych.

Sławomir Ślósarczyk ZPiT „Bestwina”. Choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, znawca folkloru, pasjonat historii regionu, rekonstruktor stroju laskiego występującego na terenie gminy Bestwina. Współorganizator wielu inicjatyw kulturalnych na terenie gminy Bestwina.

W kategorii muzyka:

Jan Paciorek. Nestor koziańskich instruktorów nauki muzyki. Nauczyciel gry na instrumentach dętych niezliczonej grupy dzieci i młodzieży. Od lat związany z muzyką orkiestr dętych, a od 1992 roku związany z Młodzieżową Orkiestrą Dęta w Kozach, współautor wielu jej sukcesów. Przez lata prowadził stworzony przez siebie zespół Dechovka. Dziś nadal uczy przekazując swoje doświadczenia młodym.

Stanisław Wróbel. Instruktor w Domu Kultury w Kozach, nauczyciel gry na instrumentach, jeden z założycieli i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach, organista w kościele, w Kozach Gajach, opiekun i kierownik grup i zespołów muzycznych. Niezmordowany propagator pasji muzycznej szczególne wśród najmłodszych, niezwykle cierpliwy i wyrozumiały dla uczniów.

Tomasz Zontek. Prezesem Orkiestry Dętej w Wilamowicach, który dał się poznać jako człowiek do głębi oddany muzyce i orkiestrze. Z jego inicjatywy orkiestra wielokrotnie wyjeżdżała na różnego rodzaju przeglądy oraz koncerty osiągając wiele sukcesów w kraju i za granicą. Dzięki jego staraniom w szeregi orkiestry wstąpiło wielu młodych osób pragnących zgłębić tajniki gry na instrumentach dętych. Cały swój wolny czas poza pracą zawodową poświęca na sprawy związane z działalnością orkiestry. Współpracuje również z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wilamowicach.

W kategorii poezja:

Gabriela Śliwka, która tworząc od wielu lat, promuje poezję i literaturę wśród mieszkańców powiatu bielskiego.

Nagrody też otrzymały osoby zajmujące się sztuką teatralną i filmową, działalnością społeczną i organizacją imprez kulturalnych oraz działalnością artystyczną.

W kategorii teatr i kino:

Barbara Bielaczyc, która od roku 2006 prowadzi założony przez siebie Czechowicki Teatr Muzyczny Movimento, kształcąc występującą w nim młodzież. Jej uczniowie są nagradzani na wielu konkursach wokalnych w Polsce i Europie. Przygotowuje kilkadziesiąt spektakli i koncertów rocznie, także w ramach czechowickich festiwali takich jak: Alkagran, Karnawałowy Ogródek Teatralny, Amo Cantare, Letni Festiwal Wokalno-Teatralny. Angażuje się w promocję Czechowic-Dziedzic jako miasta artystów. W październiku 2016 została wyróżniona Nagrodą Specjalną dla pedagoga na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Prof. H. Słonickiej w Suwałkach.

Józef Grabowski. Kierownik Kina „Świt” w Czechowicach-Dziedzicach. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. nagrody im. prof. Antoniego Bohdziewicza, nagrody „Złoty próg” dla kina Świt, nagrody „Promotio Urbis”, nagrody „Kiniarz Roku 2015” oraz „Tytan Pracy” w kategorii Młodego Widza przyznanej przez Filmotekę Narodową, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Organizatorów Programu Kino Szkoła. W 2016 roku otrzymał nagrodę burmistrza Czechowic-Dziedzic w dziedzinie kultury.

W kategorii organizacja wydarzeń kulturalnych:

Małgorzata Goliasz. Inicjatorka i współorganizatorka wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Porąbka, pełni funkcję sołtysa. Od niedawna działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Bujakowie, angażując się w życie kulturalne sołectwa. Od dwóch lat wspólnie z lokalnymi organizacjami i instytucjami organizuje „Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy”, podczas którego oprócz prezentacji zespołów artystycznych i regionalnych dla mieszkańców, organizowane są działania na rzecz promocji zdrowia. W 2016 r. zrealizowała dwa projekty dla osób emerytowanych m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego „Malowane igłą, szydełkiem i nitką”.

Ewa Bąk, która zajmuje się kameralistyką, zarówno na fortepianie, jak i na organach, współpracując z wieloma instrumentalistami i wokalistami, z kraju i zagranicy. Ukończyła wrocławską Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego w klasie organów. Koncertuje w Polsce i za granicą m.in. w Szwecji, Belgii, Niemczech, Czechach, Szwajcarii. Obecnie prowadzi klasę organów w Diecezjalnym Studium Organistowskim przy Kurii w Bielsku-Białej. Od wielu lat jest kierownikiem artystycznym cyklu koncertów organowych „Bystrzańskie Recitale Organowe”.

W kategorii wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej – za sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych oraz zaangażowanie w animowanie i rozwój życia kulturalnego mieszkańców Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego:

Kornelia Szczypka. Od 2012 roku solistka Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento. Dyplomantka klasy wokalnej Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej – Szkoły muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej. W październiku 2016 zdobyła III Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie arii W. A. Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Prof.. H. Słonickiej w Suwałkach, a w styczniu 2017 wyróżniona została w Międzynarodowym Konkursie solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA w Katowicach.

Piotr Brożek. Od 2008 roku solista Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento. Rozpoczął współpracę z teatrem w wieku 8 lat. Jest uczniem klasy wokalnej Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej – Szkoły muzycznej II stopnia w Bielsku Białej W październiku 2016 zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Prof.. H. Słonickiej w Suwałkach, a w styczniu 2017 wyróżniony został w Międzynarodowym Konkursie solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars et gloria” w Katowicach.

Za sukcesy na ogólnopolskich konkursach poetyckich i muzycznych oraz działalność artystyczną promującą muzykę oraz poezję polską:

Paweł Więzik. Rodowity Szczyrkowianin, absolwent filologii polskiej, otrzymał stypendium artystyczne rektora ATH, muzyk, raper, poeta, założyciel zespołu SCZ Familia, który gra nieprzerwanie od 2004 roku. Przez 12 lat zorganizował kilkadziesiąt bezpłatnych koncertów hiphopowych na terenie powiatu. Wydał 4 płyty własnego autorstwa oraz wystąpił gościnnie w 4 płytach artystów z całej Polski. Półfinalista Ogólnopolskiego Programu – „Żywy Rap 2” w Warszawie. Jeżeli chodzi o sukcesy w dziedzinie poezji to zajął 3 miejsce na VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2012, wyróżniono go na IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Pawła Brylińskiego w Sieroszewicach”. Wydał też autorski tomik wierszy „Wyjście Ewakuacyjne”.

Szczególne gratulacje za zdobycie nagrody Oskara Kolberga w kat. rękodzieło ludowe w roku 2016 otrzymał Stanisław Kwaśny, zajmujący się rzeźbieniem w drewnie, kamieniu oraz plastyką obrzędową (gwiazdy, maski) związaną z Bożym Narodzeniem. Artysta chce aby jego rzeźby wyrażały pogodę ducha, były radosne, pełne życia i wyzwalały w odbiorcach czułość, dobro i miłość. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Prace Stanisława Kwaśnego znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

Podziękowania i gratulacje otrzymała też Ewa Troneczek – za wieloletnią pracę na stanowisku instruktor metodyk oraz za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu bielskiego oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury Powiatu Bielskiego oraz wspaniałą współpracę podczas organizacji „Święta Powiatu Bielskiego” w Jaworzu.

Podziękowania za organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych w ramach współpracy międzynarodowej z partnerskim powiatem Rhein-Erft trafiły do pań: Wandy Gryboś-Sznel – Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dziedzicach, Marty Janik-Kufel oraz Dominiki Paszek.

Na wniosek starosty bielskiego najważniejszymi w Polsce odznaczeniami w dziedzinie kultury przyznawanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczony został Jan Borowski, a Dyplom Honorowy otrzymało Towarzystwo Miłośników Jaworza.

Autorem fotoreportażu jest Mirosław Galczak

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments