Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Ubezpieczenie typu Aerocaso – czym jest?

Głównym celem ubezpieczeń majątkowych pozostaje w każdym przypadku zabezpieczenie własnego lub cudzego interesu majątkowego na wypadek wystąpienia określonego umownie zdarzenia ubezpieczeniowego. Poszczególne warianty ubezpieczeń, oferowane przez konkretnych ubezpieczycieli, obejmują zakresem ochrony życie i zdrowie (ubezpieczenia na życie) lub też określone umownie mienie (ubezpieczenia majątkowe).

W specyficznym wariancie umowa ubezpieczenia może też zabezpieczać ubezpieczonego przez odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich, na wypadek wyrządzenia im szkody wskutek własnych działań. Umowy ubezpieczenia typu Aerocasco, zawierane przez właścicieli i posiadaczy statków powietrznych, dają się klasyfikować jako rodzaj umowy ubezpieczenia majątkowego, która chronić ma interes ich interes majątkowych poprzez kompensatę szkód powstałych wskutek wypadku lotniczego, incydentu lotniczego lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowy zakres ochrony, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz zasady kompensaty szkód, a także górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, zależą od warunków przedstawionych i zaakceptowanych przez ubezpieczalnię.

Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia Aerocasco?

Jak była już wyżej mowa, oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą przewidywać zupełnie różne warunki dotyczące zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, górnej granicy jego odpowiedzialności oraz rodzaju zdarzeń, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. Sytuacja nie różni się tutaj diametralnie od tej, z którą do czynienia mają na co dzień kierowcy pojazdów mechanicznych decydując się na zakup ubezpieczenia AC (autocasco). Zawsze więc warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy ubezpieczenia, prosząc o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości oraz dokładne sprecyzowanie zakresu ochrony. Warto pamiętać, że produkty ubezpieczeniowe określane zbiorczo mianem ubezpieczenia Aerocasco nie są produktami standaryzowanymi i uniwersalnymi, a zakres ochrony zawsze powinien być odpowiednio dopasowany do sposobu wykorzystywania statków powietrznych oraz możliwych do przewidzenia ryzyk i niebezpieczeństw, które mogą wystąpić w trakcie ich eksploatacji.

Z kim skonsultować wybór ubezpieczenia Aerocasco?

Szczegółową ofertę poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych powinni przedstawić nam ich konsultanci. Z uwagi na to, że ubezpieczenia typu Aerocasco nie należą do powszechnie zawieranych (inaczej niż ubezpieczenia pojazdów mechanicznych), warto podjąć kontakt z osobą dobrze zaznajomioną w tym właśnie typie ubezpieczeń. Dobrym pomysłem będzie też skorzystanie z pomocy jednego z agentów ubezpieczeniowych, który przygotuje dla nas zestawienie konkurencyjnych ofert różnych ubezpieczalni oraz przedstawi najbardziej korzystne rozwiązania przy uwzględnieniu przewidywanego zakresu ochrony oraz warunków finansowych ubezpieczenia. Należy pamiętać, że dobrze dobrane ubezpieczenie uchronić może nas w przyszłości przed koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych na naprawę statku uszkodzonego wskutek niespodziewanych zdarzeń.

Więcej informacji na stronie: https://helipoland.com/sprzedaz-helikopterow-smiglowcow/ubezpieczenia/

google_news