Wydarzenia Cieszyn

Ulice w centrum Skoczowa zmieniają oblicze

Wiosną generalny remont przechodzi ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie. Fot. Witold Kożdoń

Od kilku lat Skoczów systematycznie modernizuje ulice w centrum miasta. To duże zadanie inwestycyjne zostało podzielone na cztery etapy, a obecnie prace trwają na ul. Powstańców Śląskich.

W 2023 r. zakończył się pierwszy etap ambitnego programu, czyli przebudowa ulicy Podkępie oraz części ul. Łęgowej. Prócz wymiany podbudowy drogi i nawierzchni oraz budowy chodników w zakres prac włączone zostały budowa nowej kanalizacji deszczowej na ul. Podkępie oraz remont kanalizacji deszczowej na ul. Łęgowej. Łączny koszt robót wyniósł prawie 3 mln zł, z czego prawie 1,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Teraz – w drugim etapie programu – trwa kompleksowy remont ul. Powstańców Śląskich. Również w przypadku tej ponad 2-milionowej inwestycji miastu udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości ponad 900 tys. zł. W zakres prac, podobnie jak w pierwszym etapie, wchodzi wymiana podbudowy jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, budowa chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2024 roku.

W kolejnym, trzecim etapie remontowana ma być ul. Parkowa, na koniec zaś rewitalizację przejdą ul. Harcerska i część ul. Łęgowej Przedsięwzięcia te – jak informuje skoczowski magistrat – są jeszcze w fazie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Natomiast po wydaniu tego dokumentu będą sukcesywnie zgłaszane do dofinansowania.

„Kolejną inwestycją, którą zgłosiliśmy do dofinansowania w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych jest przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji paliw Crab w kierunku Harbutowic. W efekcie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 55 proc. kosztów realizacji inwestycji” – informują miejscy urzędnicy. Zaznaczają jednocześnie, że to duże zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w przeciągu jednego roku. „Przewidujemy więc jego realizację w latach 2024-2026. Przetarg na realizację robót planowany jest natomiast w drugim kwartale” – zapowiadają.

Szacunkowy koszt remontu odcinka ul. Wiślańskiej wynosi prawie 5,9 mln zł, z czego dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 3,2 mln zł.

Dodatkowo Skoczów przystąpił do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulic Targowej i ks. Mocko. Projekt zakłada poszerzenie ul. Targowej wraz z wydzieleniem większej liczby miejsc parkingowych, a także budowę chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Natomiast przy ul. ks. Mocko planowana jest przebudowa ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. Prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń mają potrwać do trzeciego kwartału 2024 r.

google_news