Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

W niedzielę, 16 czerwca – osiedlowa „gra o milion”

Wybory do 21 Rad Osiedli odbędą się w najbliższą niedzielę 16 czerwca w Bielsku-Białej. Udział w głosowaniu jest ważny, także dlatego, że dla pięciu osiedli z najwyższą frekwencją wyborczą przewidziano podział dodatkowej puli 1 mln zł na najpotrzebniejsze inwestycje.

„Gra o milion” to bezsprzecznie jeden z kluczowych elementów związanych z tegorocznymi wyborami. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika, decyzję o przeznaczeniu dodatkowej puli na poziomie 1 mln zł na najpilniejsze potrzeby remontowe na terenie bielskich osiedli, podjął Prezydent Jarosław Klimaszewski. – To pieniądze dla mieszkańców danego osiedla, którzy otrzymają je do swojej dyspozycji – podkreślił Przewodniczący Rady podczas śniadania prasowego przybliżającego temat nadchodzących wyborów Rad Osiedli.

I tak mieszkańcy najaktywniejszej dzielnicy otrzymają do dyspozycji aż 500 tys. zł, osiedle z drugą w kolejności frekwencją uzyska 200 tys. zł, natomiast trzy kolejne równo po 100 tys. zł. O przeznaczeniu środków zdecydują nowo wybrane Rady Osiedla, a propozycje zostaną uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. – Urzędnicy współpracują z Radami Osiedla i jest to niezbędne, dlatego zależy nam na wysokiej frekwencji w wyborach – wyjaśnił na spotkaniu z przedstawicielami mediów Prezydent Bielska-Białej.

Po raz drugi wybory przedstawicieli „małych ojczyzn” w Bielsku-Białej będą miały charakter powszechny i bezpośredni. Oznacza to, że w niedzielę 16 czerwca Rady Osiedli wybrane zostaną bezpośrednio przez mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta, przy czym dla ważności wyborów frekwencja musi osiągnąć co najmniej 3 procent osób uprawnionych do głosowania w danym osiedlu. Mieszkańcy swoje głosy będą mogli oddawać w wyborach do 21 Rad Osiedli. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone w 8 osiedlach – Aleksandrowice, Beskidzkie, Bielsko Południe, Leszczyny, Lipnik, Mieszka I, Stare Bielsko, Złote Łany. W nich zgłoszono i zarejestrowano dokładnie po 15 kandydatów. W kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała natomiast Rada Osiedla Piastowskiego, do której nie zgłoszono wymaganej liczby kandydatów. Lokale wyborcze na najbliższą niedzielę wyznaczono w tych samych punktach, co w wyborach europejskich. Otwarte będą w godzinach 8:00-20:00.

Przypomnieć warto, że osiedla to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze Miasta. Stanowią najniższy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską oraz Prezydentem. Na czele każdego z nich stoi Rada Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, inicjowanie działań i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze. Wybrane gremia nie posiadają osobowości prawnej, nie dysponują własnym budżetem, lecz pełnią rolę konsultacyjną i integrującą lokalne społeczności. Nowa kadencja Rad potrwa 5 lat. Obecne władze miasta znacznie zwiększyły kompetencje radnych osiedlowych. Do ich głównych zadań należeć będzie m.in. opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, planów tworzenia, likwidacji lub przekształcenia domów kultury, szkół i przedszkoli, konsultowanie planów linii komunikacyjnych, opiniowanie sprzedaży w drodze przetargu gruntów położonych na terenie osiedla, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych, czy wreszcie opiniowanie projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego.

SZCZEGÓŁY:
https://radyosiedlibb.pl/
https://www.facebook.com/radyosiedlibielskobiala/

google_news