Wydarzenia Wadowice

Wadowice: Muzeum ma dyrektora

Fot. Bogdan Szpila

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał ks. Jacka Pietruszkę na dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ksiądz Jacek Pietruszka z papieskim muzeum w Wadowicach jest związany od 2013 roku. Od 2015 roku sprawował funkcję dyrektora placówki. Gdy w ubiegłym roku Gmina Wadowice nie zgodziła się na przedłużenie kadencji dyrektorowi (sprzeciw burmistrza Mateusza Klinowskiego), wówczas marszałek Małopolski Jacek Krupa mianował ks. Pietruszkę „pełniącym obowiązki dyrektora”. Nowy burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński zgodził się na powołanie ks. Jacka Pietruszki na stanowisko szefa papieskiego muzeum, toteż marszałek mógł zmienić funkcję z „pełnionej” na „sprawowaną”.

Ks. dr Jacek Pietruszka jest księdzem archidiecezji krakowskiej (mieszka w Wadowicach). Obok studiów teologicznych ukończył międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Politechnikę Krakowską. W papieskim muzeum w Wadowicach pracuje od 2013 roku.

google_news