Cieszyn Kultura i rozrywka

Wieczór wspomnień w Strumieniu. Uczczono Jana Chmiela

Fot. UM Strumień

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się wyjątkowe wydarzenie upamiętniające Jana Chmiela, muzyka, pisarza, poety ludowego, który z pasją popularyzował folklor i tradycje Śląska Cieszyńskiego. Jego pogoda ducha, życzliwość, wrażliwość oraz artystyczne pasje sprawiły, że na zawsze zapisał się na kartach historii m.in. gminy Strumień.

Inicjatywa organizacji tego wyjątkowego wieczoru należała do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Koła w Strumieniu oraz Zespołu Regionalnego “Strumień”. Spotkanie zgromadziło licznych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, kultury oraz przyjaciele i miłośnicy dziedzictwa Jana Chmiela. Wieczór otworzył prezes strumieńskiej Macierzy, Bronisław Świeży, który serdecznie powitał zebranych, wśród których znaleźli się m.in. Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń, Józef Król, członek zarządu głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie oraz Joanna Kenig (Chmiel), córka Jana Chmiela. Obecni byli również członkowie klubów literackich i regionalnych stowarzyszeń, co świadczy o szerokim zainteresowaniu i szacunku dla dziedzictwa artystycznego Jana Chmiela.

W programie wieczoru nie zapomniano oddać hołd pamięci artysty. Zespół Regionalny “Strumień” zaprezentował pieśni i skecze, których autorstwo nierozerwalnie wiązało się z Janem Chmielem. Wyjątkowy talent poetycki przybliżyli członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którzy recytowali jego wiersze. Nie zabrakło również projekcji poświęconej pamięci artysty, która stanowiła swoisty hołd dla jego życia i działalności. W sumie w sali zebrało się około 60 osób. Na zakończenie wieczoru mieszkańcy wyrazili chęć dalszej popularyzacji folkloru, stroju regionalnego, gwary cieszyńskiej i śpiewu – elementów, które były niezwykle bliskie sercu Jana Chmiela. Wieczór wspomnień był nie tylko okazją do przypomnienia jego twórczości, ale także do wyrażenia wdzięczności za to, co przekazał kulturze Śląska Cieszyńskiego. Jego dziedzictwo pozostaje niezmiennie ważne i inspirujące dla kolejnych pokoleń, kontynuujących jego misję pielęgnowania i promowania bogactwa regionalnej kultury.

Fot. UM Strumień

google_news