Wydarzenia Żywiec

Wspólne policyjne patrole polsko-słowackie na pograniczu | ZDJĘCIA

Fot. KPP Żywiec

Od piątku (24 maja) w rejonie przygranicznym powiatu żywieckiego i słowackiego powiatu Czadca rozpoczęły się wspólne patrole policjantów polskich i słowackich.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, wspólne patrole pojawiły się już w sierpniu 2010 roku.

– Od tego czasu przez ponad dziesięć lat systematycznie polscy i słowaccy policjanci dbali o bezpieczeństwo mieszkańców rejonów przygranicznych. Po czteroletniej przerwie patrole zostały reaktywowane. Główną przyczyną wspólnych służb jest wzmożony ruch transgraniczny, ale duże znaczenie ma także wymiana doświadczeń w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości. Policjanci udzielają sobie wzajemnej pomocy i wsparcia w zakresie kontaktów z obywatelami sąsiedniego państwa, podejmują także działania o charakterze prewencyjnym. Dzięki tej współpracy bezpieczniej czują się obywatele obu państw, szczególnie w rejonach przygranicznych – podkreślają żywieccy policjanci dodając, że współpraca polskiej i słowackiej policji to efekt zawartego 31 lipca 2009 roku porozumienia pomiędzy komendantem głównym policji, komendantem głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej.

Fot. KPP Żywiec

Fot. KPP Żywiec

Fot. KPP Żywiec

Fot. KPP Żywiec

google_news