Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec

Wyższe limity dla emerytów i rencistów

Fot. ZUS

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, oraz renciści mogą więcej dorobić do swojego świadczenia, bez obawy o jego zmniejszenie czy zawieszenie. Od marca obowiązują nowe, wyższe, kwoty limitów, na jakie muszą uważać świadczeniobiorcy.

– Do emerytur i rent można dorabiać, ale część świadczeniobiorców musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że wypłata emerytury lub renty zostanie pomniejszona, albo zawieszona – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku kwota przychodu, jaką można dorobić, wzrosła o około 200 zł, a w przypadku zawieszalności świadczenia – o 375 zł.

Każdy wcześniejszy emeryt i rencista, bez obaw o pomniejszenie swojego świadczenia, może dorobić do 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego, czyli od 1 marca do 3820,60 zł brutto. Gdy dodatkowe zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 7095,40 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o tzw. kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. I tak, od 1 marca kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast, jeśli zarobki wcześniejszego emeryta lub rencisty będą wyższe niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli przekroczą 7095,40 zł brutto (od 1 marca 2021 roku), wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu przychodu 3820,60 zł brutto.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanej wcześniejszej emerytury czy renty zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto może dorabiać bez ograniczeń? Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń.

KB-tere
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments