Cieszyn Kultura i rozrywka

Zebrzydowice: czekają już na zgłoszenia do „Złotego Kłosa”

Fot. mat. prasowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach

Na początku maja w Zebrzydowicach odbędzie się kolejny Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro-Folklor. Jak informuje zebrzydowicki Ośrodek Kultury, można już nadsyłać zgłoszenia do udziału w tej cieszącej się międzynarodową popularnością imprezy.

Uczestnicy są proszeni o przesłanie internetowo karty zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) na adres [email protected] lub dostarczenie jej osobiście do biura GOK (w godz. 8.00-16.00) w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2024 r. Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii konkursowych zmagań. Przy tym zespoły nie mogą korzystać z podkładów muzycznych zarejestrowanych na płytach, pendrivach itp. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest także wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 100 zł od zespołu na konto organizatora.

Do konkursu mogą się zgłaszać grupy śpiewacze (do 10 osób) i zespoły śpiewacze (do 35 osób) a capella, ponadto zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe.

Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria: właściwy dobór repertuaru (w tym śpiewu, muzyki, tańca i stroju), tradycyjne instrumenty muzyczne (ich skład, brzmienie i sposób wykonania), interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary oraz ogólny wyraz artystyczny.

google_news