Wydarzenia Cieszyn

Zebrzydowice: jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt

Fot. Urząd Gminy Zebrzydowice

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zebrzydowice wzbogaciły się o nowy, specjalistyczny sprzęt. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło w piątek, 5 lipca, w sali sesyjnej zebrzydowickiego urzędu gminy.

Nowe wyposażenie udało się kupić w ramach konkursu marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego”. Zebrzydowice pozyskały na ten cel 21 600 zł. Dzięki tym pieniądzom nad Piotrówkę trafią przedmioty ochrony osobistej strażaków m.in. specjalistyczne uniformy, rękawice, hełmy, buty gumowe, kominiarki, a także nowoczesny, ratunkowy zestaw plecakowy R1, bezdotykowy detektor napięcia, butle do aparatu tlenowego, smok ssawny do poboru wody z otwartych zbiorników wodnych, mikrofonogłośniki do łączności radiowej czy specjalistyczne latarki.

„Warto podkreślić, że sprzęt został zakupiony zgodnie na wniosek każdej jednostki OSP i będzie służył mieszkańcom całej gminy. Podniesie też poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych” – przekonują przedstawiciele gminy Zebrzydowice.

google_news